Comparteix:

École des Hautes Études Commerciales (HEC), França

Pel Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

  • Doble titulació adreçada a estudiants del Màster en ECCP amb les especialitats Enginyeria Computacional i Enginyeria de Transports, i que tinguin matriculats/superats 60 ECTS.
  • En el cas d'estudiants que han accedit al màster des del Grau en Enginyeria Civil cursat a l'escola, un màxim de 15 ECTS del primer any pot correspondre a l'estada professional.
  • Cursar dos anys a l'HEC (Master in Management).
  • L'HEC també ofereix la possibilitat de realitzar unes pràctiques en empresa entre 1r i 2n del màster de l'HEC, allargant així l'estada un any més (Optional Gap Year).
  • En acabar el periode, s'obtenen els títols de les dues escoles: el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de l'Escola de Camins i el Master in Management de l'HEC.
  • La defensa del TFM es realitzarà a HEC i posteriorment es presentarà a l’Escola de Camins.
  • A més dels passos que ha de seguir un estudiant de mobilitat, hauràs de passar el procés de selecció de l'HEC, que inclou:

Itinerari especialitat Enginyeria Computacional
Itinerari especialitat Enginyeria del Transport

Itinerari d'un estudiant de l'Escola de Camins provinent del Grau en Enginyeria Civil:

 

Itinerari d'un estudiant de l'Escola de Camins provinent del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques: