Comparteix:

Àsia

L'Escola de Camins té convenis d’intercanvi amb diverses universitats d’Àsia per cursar assignatures i/o TFG/TFM amb itinerari lliure (convocatòria Mou-te al febrer).

Altres opcions de mobilitat són:

  • Programa UPC-Xina (convocatòria general a través del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC per estades de mobilitat a universitats xineses)

 L’estada d’estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

 

PROGRAMA: UPC-XINA, UPC-MÓN
Àmbit de la convocatòria: Universitats d'Àsia
Modalitat d’intercanvi: Assignatures i/o TFG/TFM.
Exempció de matrícula a la universitat de destinació:
Normativa del programa:
  • Ser estudiant d’una titulació oficial de l'Escola de Camins.
  • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’estada a Espanya, en vigor.
  • Tenir un mínim de crèdits ETCS matriculats/superats segons el tipus d'estudis:

  • Realitzar una estada mínima d'un quadrimestre i màxima de 2 quadrimestres.
  • Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L'Escola recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l'estada de mobilitat.
Possibles ajuts/beques:

Llistat destinacions que depenen de l'Escola de Camins


Vull demanar una plaça