Comparteix:

Estudis de Màster 1a matrícula en el primer quadrimestre

CALENDARI  DE  MATRÍCULA  CURS  2023-2024
ESTUDIANTS DE MÀSTER DE NOU ACCÉS (1a matrícula)

MÀSTER EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS
(matrícula anual)

ALTRES MÀSTERS (matrícula assignatures primer quadrimestre Q1)


Matrícula a distància:
automatrícula a l'e-Secretaria

Telèfon de suport a l'automatrícula de 9:30 h a 13:30 h (hora local): + 34 934 011 840

Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP). Matrícula anual 13 de setembre 2023
Doble titulació en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i en Mobilitat Urbana (DT MECCP-MMU). Matrícula quadrimestral 13 de setembre 2023

Doble titulació en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i en Enginyeria Estructural i de la Construcció (DT MECCP-MEEC).

Matrícula quadrimestral

13 de setembre 2023

Mobilitat Urbana (MMU)

08 de setembre 2023
Enginyeria Ambiental (MEA) 12 de setembre 2023
Enginyeria del Terreny (MET) 12 de setembre 2023

Enginyeria Estructural i de la Construcció (MEEC)

12 de setembre 2023

Mètodes Numèrics en Enginyeria (MMNE) 12 de setembre 2023

Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS)

12 de setembre 2023

Doble titulació en Enginyeria del Terreny i en Enginyeria de Mines (DT MET - MEM)

12 de setembre 2023

Doble titulació en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (DT MCTS - MISMeC)

12 de setembre 2023

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA

Exclusivament pels estudiants de màster amb admissió condicional.

03 de novembre 2023

Important
  1. Heu de fer l'automatrícula a l'e-Secretaria a partir del dia i hora assignat i fins al dia següent a les 10:00 h (hora local). Comproveu el dia i hora a l'apartat Matrícula > Condicions matrícula (es registre 1-2 dies abans de la matrícula).
    Per activar totes les opcions del menú, cal emplenar primer tots els camps obligatoris, si veus un avís que ho demana.
  2. Podeu descarregar-vos l'imprès oficial de matrícula a l'apartat Impresos i pagaments (seleccioneu el document, l'idioma i premeu "Mostra imprès")

Contacteu amb el SIAE Camins en període de matrícula

Atenció presencial cita prèvia
Atenció telefònica general
Atenció telefònica automatrícula
Atenció suport tècnic

Incidències amb l'accés e-Secretaria

Atenció via correu electrònic

Formulari de consultes

Variacions de la matrícula i normativa acadèmica

Variacions

Les matrícules efectuades es poden modificar.

Podeu sol·licitar efectuar variacions de la matrícula del Q1 del curs 2023/24 pel compte personal de l'e-Secretaria (Instàncies > Sol·licitud > Matrículafins al 22 de setembre 2023, d'acord al Calendari de Tràmits Acadèmics dels Estudis de Màster

Normativa

Cal tenir present que com a estudiant realitzeu la sol·licitud de la matrícula sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i de respectar les condicions, normes i procediments administratius relacionats amb la matrícula dels estudis establertes tant en la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Màster de la UPC com en la Normativa d'Estudis de Màster de l'Escola de Camins.

Què heu de saber i fer per matricular-vos

Forma de pagament
  • Pagament per domiciliació bancària. És necessari emplenar l'ordre de domiciliació bancaria SEPA a l'e-Secretaria, abans de l'automatrícula
    Només en bancs de l'àrea europea SEPA: Si vols fer el pagament domiciliat, d'un sol cop o fraccionat, heu d'emplenar les dades bancàries a l'e-Secretaria (apartat Les meves dades > Comptes bancaris> Botó "Afegeix").
  • Altres opcions de pagament
    No cal fer res abans de l'automatrícula si:
Documentació original d'accés

Documentació d'accés per a la matrícula (descarregueu la llista de control).

Consulteu com presentar la documentació original. Els estudiants de grau de la UPC no heu de lliurar documentació.

Dades de l'expedient acadèmic

Reviseu i actualitzeu les dades personals a l'e-Secretaria, si s'escau.

Dia i hora per iniciar l'automatrícula

Comproveu el dia i hora a l'e-Secretaria (Matrícula > Condicions matrícula). Aquesta informació es registra 1-2 dies abans de la matrícula.

Assignatures que voleu matricular

Consulteu el pla d'estudis>versió per imprimir i els horaris i aules (veure plànol), en el web del màster.

Beques i preus

Consulteu la informació sobre beques, preus públics, modalitats de pagament i descomptes a la matrícula.

Carnet digital UPC

Consulteu com obtenir-lo.

Inici de les classes

Consulteu el calendari acadèmic de màster, curs 2023-2024, en aquest web. El curs comença el dia 27/9/2023.

Calendaris

Consulteu altres calendaris de l'Escola i les normatives per a qualsevol tràmit relacionat amb la teva matrícula.

Com obtenir la carpeta UPC

A partir del 15 de setembre a l'Edifici C1 - Consergeria, prèvia identificació. Horari: de 10 a 13h i de 15 a 18h