Comparteix:

Documentació obligatoria accés màster

Atención: Pàgina en procés d'actualització pel curs acadèmic 2024-2025. Data estimada finalització: mitjans de maig 2024.

_______________________________________________________________________________________________

 

En aquest apartat podeu consultar com presentar la documentació original de la matrícula en el máster per a la seva validació. També cal aportar una còpia de tota la documentació per arxivar-la a l'expedient acadèmica físic.

IMPORTANT:   NOVETAT   La data límit per lliurar la documentació original és fins a la finalització dels estudis de màster. Si no es compleix aquest requisit, no es podrà obtenir el títol de màster. Tampoc es podran emetre certificats oficials fins que no es presenti la documentació.

1. Quina documentació he de lliurar?

En aquesta pàgina està publicada la documentació que heu de lliurar segons la universitat d'origen.

Podeu descarregar-vos la llista de control de documentació per a assegurar-vos que porteu tota la documentació necessària.

ATENCIÓ: No us oblideu de lliurar una fotocòpia de tots els documents (excepte de la documentació a lliurar a l'e-Secretaria -veure llista de control-). Al SIAE-Camins no imprimim la documentació annexada al portal d'admissions ni la que adjunteu al formulari.

IMPORTANT: Del títol i certificat de notes, només poden substituir els originals les còpies digitals autèntiques amb signatura electrònica i codi segur de verificació (cvs), que permet visualitzar els documents en el web de la universitat.

EXCEPCIONS: S'accepten les còpies del títol i del certificat de notes compulsades per universitats de l'Estat Espanyol (amb segell humid original, no les fotocòpies d'un document compulsat).

NOVETAT  Per a documents emesos per organismes estrangers, s'accepten documents compulsats davant notari a Espanya o per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedeix la documentació. En aquest casos, no és necessari presentar els originals del títol i del certificat de notes. El segell de la compulsa ha de ser totalment llegible i estar signat i datat pel funcionari/a, en cas contrari, caldrà presentar els originals.

2. Qüestions a tenir en compte per lliurar la documentació

  • Només es pot anar als llocs indicats si s'ha demanat una cita prèvia.
  • Només cal demanar cita prèvia per a una de les opcions.
  • En cas de no poder arribar a la cita, per raons justificades, és imprescindible que ens aviseu per correu electrònic per anul·lar la cita, el més aviat possible.
  • Les dates fixades per lliurar la documentació presencialment poden variar degut a les mesures COVID-19, adoptades per les autoritats sanitàries. Us informarem per correu electrònic en horari laboral dels canvis en les citas, després de rebre les instruccions de les mesures a adoptar.
  • Consulteu el mapa d'ubicació dels espais.

IMPORTANT: La documentació s'ha de presentar en l'ordre en què apareix a la llista de control abans esmentada, separant-hi originals i còpies en dos grups per agilitzar la comparació dels originals amb les fotocòpies.

3. Opcions per lliurar la documentació


4. Com recupero la documentació original si he escollit l'opció 1b o 2?