Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports


JPO

Els nous models i escenaris socials, ambientals i econòmics comporten reptes importants que fan necessari adaptar les estructures i sistemes actuals, com ara la gestió de la mobilitat, els sistemes de transport i logística, la gestió de grans infraestructures, l'abastament d'aigua, els recursos energètics, la reducció dels residus i la protecció del medi ambient.


El món canvia i requereix de professionals que siguin capaços d’aportar solucions innovadores i creatives a partir d’una visió global i amb els coneixements del segle XXI.


L’enginyeria de camins, canals i ports és part indispensable en aquest desenvolupament cap a les societats del futur, contribuint en la millora de la qualitat de vida de les persones, en la protecció del nostre entorn i formant part del creixement de l’economia.


Aquest grau s'imparteix íntegrament en anglès.


Què t'ofereix el Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports?

 • És el primer nivell d'estudis per obtenir les atribucions professionals d'enginyer/a de Camins, Canals i Ports.
 • Formació més generalista i centrada en ciències bàsiques per encarar el màster.
 • Últim any optatiu amb assignatures de temes actuals i de valor com el big data, les ciutats intel·ligents, la modelització numèrica o l'empreneduria.
 • Aprenentatge per projectes reals in company des del primer curs en empreses estratègiques i punteres del sector que formen el Consell Empresarial de l'Escola. Aquestes empreses també poden oferir mobilitat en les seves seus internacional i la realització de Treballs de Fi de Grau.
 • Grau de caràcter internacional, cursat en anglès i amb mobilitat internacional obligatòria a partir d'un quadrimestre en el últim curs.
Inici del curs acadèmic Setembre
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Anglès
Núm. de places 40
Titulació oficial Graduat o Graduada en Tecnologies de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

 • Nivell alt de coneixements en fonaments de física i matemàtiques.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat d'abstracció i atenció al detall.
 • Capacitat d'observació.

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall pel curs 2021-2022 és 5,000.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

Sortides professionals

 • Aquest grau és la primera part de la formació que cursaràs per convertir-te en Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, després d'haver cursat el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
 • Com a graduat/da podràs incorporar-te en empreses d'enginyeria de projectes, consultories, constructores, departaments d'R+D+I, i també en els sectors financers i de serveis.

Objectius formatius

 • Amb el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports obtindràs una formació sòlida tant en ciències com en eines i tecnologies de l'enginyeria, la qual cosa et permetrà afrontar el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports amb total garantia.
 • El darrer curs del grau podràs escollir les assignatures optatives que més s'ajustin als teus interessos i adquirir coneixements en temes tan actuals i demandats per les empreses com el big data, les smartcities, la modelització o l'emprenedoria.
Curs acadèmic 2021-2022

ASSIGNATURES

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
2500100 - Física 6
2500101 - Matemàtiques 6
2500102 - Química de materials 6
2500103 - Economia, empresa i legislació 6
2500104 - Geometria mètrica i sistemes de representació 6
Segon quadrimestre
2500105 - Àlgebra i geometria 6
2500106 - Geologia 6
2500107 - Mecànica racional 6
2500108 - Càlcul 6
2500109 - Materials de construcció 6
Segon curs
Primer quadrimestre
2500110 - Geometria diferencial i càlcul vectorial 6
2500111 - Urbanisme 6
2500112 - Resistència de materials i estructures 6
2500113 - Probabilitat i estadística 6
2500114 - Mobilitat i xarxes de transport 6
Segon quadrimestre
2500115 - Models matemàtics de la física 6
2500116 - Hidràulica i hidrologia 6
2500117 - Geomàtica i geoinformació 6
2500118 - Enginyeria ambiental 6
2500119 - Tècniques de comunicació 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
Modelització numèrica 6
Mecànica de sòls 6
Anàlisi d'estructures 6
Tecnologia d'estructures I 6
Hidrologia i obres hidràuliques 6
Segon quadrimestre
Camins i ferrocarrils 6
Procediment de construcció i electrotècnia 6
Enginyeria geotècnica i geològica 6
Enginyeria marítima i portuària 6
Tecnologia d'estructures II 6
Quart curs
Primer quadrimestre
Optativa 6
Optativa 6
Optativa 6
Optativa 6
Optativa 6
Segon quadrimestre
Projectes i organització d'empreses 6
Optativa 6
Optativa 6
Treball de Fi de Grau 12

Optatives

Primer quadrimestre
 • Avaluació de riscos naturals
 • Instrumentació i teledetecció
 • Aprenentatge automàtic i tractament de dades
 • Programació per a la ciència i l'enginyeria
 • Sostenibilitat, impacte social i ambiental
Segon quadrimestre
 • Eines de modelització per a enginyeria civil
 • Mobilitat urbana i presa de decisions
 • Bessons digitals i realitat augmentada
 • Empreneduria i innovació

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de les Tecnologies de Camins, Canals i Ponts, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.