Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria Civil-2010

Els dos primers cursos del Grau en Enginyeria Civil inclouen formació en ciències bàsiques i aplicades i, a continuació, es cursen les assignatures de tecnologies bàsiques i les d'eines d'enginyeria.


Durant el tercer i quart cursos s'introdueixen conceptes d'anàlisi i tecnologia d'estructures, i les enginyeries del cicle de l'aigua, del terreny i del transport i el territori establint-hi així les bases per fer el Treball de Fi de Grau al quart curs. L'estudiantat haurà de realitzar una estada en alguna universitat estrangera.

Inici del curs acadèmic 2020-2021 Setembre 2020
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places No hi ha places de nou accès en ser un pla en extinció
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dobles titulacions

A partir del curs 2020-2021 el Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) entrarà en extinció i no s'acceptaran noves incorporacions. Les persones matriculades en aquest pla d'estudis poden escollir:

Sortides professionals

Els enginyers/es civils s'incorporen com a tècnics, gestors, projectistes, consultors o constructors en empreses relacionades amb:
  • Tècnic/a i gestor/a en empreses d’enginyeria.
  • Gestor/a a la banca o al sector serveis.
  • Perfils tècnics o de gestió a l’Administració pública.
  • Docent i investigador/a a les universitats i centres de recerca després de la formació de postgrau corresponent.
  • Professional per compte propi.
  • Càrrecs d’alta direcció en empreses de la construcció i d’enginyeria, després de la formació de postgrau corresponent.

Objectius formatius

  • Formar enginyers i enginyeres generalistes, amb una bona formació en ciències bàsiques i amb una visió amplia de l’enginyeria civil.
  • El grau en Enginyeria civil proporciona els coneixements necessaris per gestionar, redactar i dirigir obres de carreteres, autopistes, canals, ponts, ports, aeroports, preses, túnels, estacions de servei, emissaris, col·lectors, estacions depuradores, aparcaments, naus industrials, estructures d’edificis, captacions i abastaments d’aigua, endegaments de lleres, infraestructures ferroviàries i urbanisme, entre d'altres.
  • Aquests estudis habiliten per exercir la professió regulada d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Un cop finalitzats els estudis de grau, s'obté accés al màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
Curs acadèmic 2021-2022

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Anual
250102 - Càlcul 9
Primer quadrimestre
250103 - Economia empresa i legislació 6
250104 - Física 6
250105 - Fonaments matemàtics 6
250109 - Química de materials 7,5
Segon quadrimestre
250101 - Àlgebra i geometria 6
250106 - Geologia 6
250107 - Geometria mètrica i sistemes de representació 6
250108 - Mecànica racional 7,5
Segon curs
Primer quadrimestre
250120 - Resistència de materials i estructures 9
250122 - Geometria diferencial i equacions diferencials 9
250124 - Materials de construcció 6
250126 - Geometria descriptiva 6
Segon quadrimestre
250121 - Mecànica de medis continus 9
250123 - Probabilitat i estadística 7,5
250125 - Geomàtica i informació geogràfica 6
250127 - Procediments de construcció i electrotècnia 7,5
Tercer curs
Primer quadrimestre
250131 - Mecànica de sòls 9
250132 - Anàlisi d'estructures 7,5
250134 - Camins i ferrocarrils 6
250136 - Urbanisme 7,5
Segon quadrimestre
250130 - Hidràulica i hidrologia 9
250133 - Modelització numèrica 9
250135 - Enginyeria ambiental 6
250137 - Transport 6
Quart curs
Primer i segon quadrimestre
250140 - Estructures de formigó 7,5
250141 - Estructures d'acer 6
250142 - Obres hidràuliques 4,5
250143 - Enginyeria marítima i portuària 6
250144 - Hidrologia superficial i subterrània 4,5
250145 - Enginyeria geotècnica 4,5
250146 - Enginyeria geològica 4,5
250147 - Projectes i organització d'empreses 4,5
250148 - Treball de fi de grau 12

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Civil pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Civil, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquest programa ha estat acreditat amb els següents segells de qualitat: