Comparteix:

Acords dels Òrgans de Govern

Consultar els acords presos per la Comissió Permanent i la Junta d'Escola