Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissions Consultives

Equip de Direcció

 

L’equip de direcció és un òrgan consultiu del director o directora.

Està compost per:

   • Director o directora,
   • Subdirectors o subdirectores,
   • Secretari acadèmic o secretària acadèmica
   • Cap de la UTGAC o la persona que n’exerceix les funcions

L’equip de direcció no pot limitar les competències que el reglament i la normativa vigent atorguen al director o directora, el subdirector o subdirectora i el secretari o secretària en la seva condició d’òrgans unipersonals. 

(Article 23, Reglament Escola de Camins, Secció 2.B)

 

Relació de càrrecs i persones que els ocupen en l'actualitat

Comissió de Govern d'Enginyeria Geològica

 

El Consell Docent d'Enginyeria Geològica té les següents funcions:

Coordinar i gestionar els estudis garantint la coherència i la interrelació de les matèries de l'ensenyament en el marc del pla d'estudis i escollint entre el professorat de l'ensenyament el tutor o tutors encarregats a aconsellar i supervisar els currículums individuals dels estudiants.

Organitzar anualment l'ensenyament i els cursos dels quals és responsable, així com realitzar el seguiment i control de la docència.

Informar a la Comissió de Govern del Grau en Enginyeria Geològica i el Màster Universitari en Enginyeria Geològica i als departaments integrats en l'ensenyament sobre els acords presos pel Consell Docent.

Membres

Membres de la UPC
 • Directora de l'Escola de Camins

  Professora Esther Real

 • Cap d'Estudis d'Enginyeria Geològica

  Professor Daniel Fernàndez

 • Cap del Servei de Gestió Acadèmica de Camins

  Mercè Benet

Membres de la Universitat de Barcelona
 • Degà de la Facultat de Ciències de la Terra

  Professor Albert Casas

 • Cap d'Estudis d'Enginyeria Geològica i Ämbiental

  Professor Jaume Pous

 • Cap de la Secretaria Acadèmica

  Rosa Maria Per