Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Civil

(pla 2020)

Grau en Enginyeria Civil


JPO

 

Els enginyers civils són titulats amb atribucions professionals responsables de la planificació, gestió, construcció i conservació de projectes d'enginyeria civil.

L'enginyeria civil és una àrea de coneixement versàtil i està present en un gran nombre d'àmbits d'actuació, molts d'ells emergents i estratègics, com són: la mobilitat sostenible, l'abastament d'aigua, les energies renovables i la transició energètica, les Smart Cities, la logística Just-in-Time, l'economia circular, o el canvi climàtic, entre d'altres.

Són els professionals que ja contribueixen a assolir els Objectius pel Desenvolupament Sostenible establerts per l’ONU (ODS).

Inici del curs acadèmic 2020-2021 Setembre 2020
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places 100
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

 • Nivell alt de coneixements en fonaments de física i matemàtiques.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat d'abstracció i atenció al detall.
 • Capacitat d'observació.

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall pel curs 2020-2021 encara no ha estat publicada.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

A partir del curs 2020-2021 el Grau en Enginyeria Civil (pla 2010) i el Grau en Enginyeria d'Obres Públiques entraran en extinció i no acceptaran noves incorporacions. Les persones matriculades en aquests plans d'estudis poden escollir:

Sortides professionals

Els enginyers/es civils s'incorporen com a tècnics, gestors, projectistes, consultors o constructors en empreses relacionades amb:
 • les infraestructures,
 • els fluxos d'aigua, energia, béns i persones,
 • els ports, aeroports, estacions i centres logístics,
 • les empreses i institucions de gestió de recursos naturals i reciclatge,
 • les empreses i institucions que intervenen en l'ús públic de les ciutats,
 • les consultories, i
 • els laboratoris de qualitat.

Objectius formatius

 • Els enginyers i enginyeres civils són professionals habilitats amb alta capacitat analítica i resolutiva que els permet cercar solucions eficients i sostenibles a problemes tecnològics i d'enginyeria complexos.

 • Amb aquest grau adquirireu una sòlida formació, un domini ampli de coneixements tècnics i de competències de direcció del treball.
 • Aquests estudis habiliten per exercir la professió regulada d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.
 • Un cop finalitzat el grau, tindreu l'opció d'accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
Curs acadèmic 2020-2021

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
Fonaments matemàtics 6
Àlgebra lineal 6
Física aplicada 6
Geologia aplicada 6
Expressió gràfica 6
Segon quadrimestre
Càlcul 6
Urbanisme i sistemes territorials 6
Mecànica 6
Empresa i legislació en la construcció 6
Química de materials 6

ASSIGNATURA

ECTS

Segon curs
Primer quadrimestre
Geomàtica 6
Materials de construcció 6
Càlcul vectorial i equacions diferencials 6
Mecànica II 6
Probabilitat i estadística 6
Segon quadrimestre
Hidràulica de conduccions 6
Resistència de materials 6
Mètodes numèrics en enginyeria 6
Tècniques de representació 6
Tecnologia ambiental 6

ASSIGNATURA

ECTS

Tercer curs
Primer quadrimestre
Geotècnia 6
Estructures 6
Sistemes de transport 6
Hidrologia superficial i subterrània 6
Gestió de la construcció 6
Segon quadrimestre
Formigó 6
Construcció metà·lica 6
Procedimients de construcció i electrotècnia 6
Projecte d'obres públiques 6
Infraestructures del transport 6

ASSIGNATURA

ECTS

Quart curs
Primer quadrimestre
Construcció d'obres marítimes 6
Enginyeria geotècnica 6
Optativa comuna 6
Optativa comuna 6
Optativa d'itinerari 6
Segon quadrimestre
Optativa d'itinerari 4,5
Optativa d'itinerari 4,5
Optativa d'itinerari 4,5
Optativa d'itinerari 4,5
Treball de fi de grau 12

Optatives

Optatives comunes
 • Disseny gràfic i càlcul numèric
 • Sistemes d'informació geogràfica i teledetecció
 • Història de l'enginyeria civil
 • Impacte social de les obres públiques
 • Aprenentatge automàtic i tractament de dades
Itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils
Obligatòries
 • Càlcul d'estructures
 • Construcció de ponts i altres estructures
 • Edificació i prefabricació
Optatives
 • Formigó pretensat
 • Introducció a la gestió d'estructures
 • Gestió de projectes i obres
 • Construccions geotècniques
Itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia
Obligatòries
 • Obres hidràuliques
 • Enginyeria sanitària
 • Hidrología superficial i subterrània II
 • Enginyeria portuària
Optatives
 • Impacte ambiental a les obres marítimes
 • Aigües de proveïment
 • Eines de disseny i anàlisi en enginyeria hidràulica
Itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans
Obligatòries
 • Administració, planejament i serveis urbans
 • Construcció d'infraestructures del transport
 • Gestió del transport
Optatives
 • Elements de sostenibilitat urbana
 • Conservació d'infraestructures
 • Logística urbana i terminals del transport

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Enginyeria Civil pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

Aquesta informació encara no està disponible. Disculpeu les molèsties.

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Civil, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.