Comparteix:

Serveis

Imatge de les instal.lacions de la UTGAC-B2

L'Escola ofereix tot un seguit de serveis a la seva comunitat per tal de donar suport a la docència i a la recerca de l'àmbit de Camins.

Aquests serveis s'ofereixen mitjançant la Unitat Transversal de Gestió (UTGAC). Aquesta unitat és una estructura única configurada en unitats especialitzades per garantir el servei i la qualitat del mateix, facilitant a tot el PDI la gestió administrativa diària amb un catàleg de prestacions i procediments homogeni, transparent, accessible i adaptat a l'especificitat de l'àmbit per a tots els usuaris i amb identificació de la unitat a la qual dóna la prestació.

Serveis PDI

Serveis Estudiantat

Serveis pels alumnes

CaminsTECH

Dins la UTGAC, trobem la Unitats de Serveis TIC (CaminsTECH) que és un laboratori especialitzat en l'aplicació de la tecnologia i la innovació en l'àmbit específic de l'Enginyeria de Camins en el marc de la docència, recerca i gestió que es duu a terme en l'entorn de l'Escola de Camins.

Recursos per a la docència
Recursos docència

Entorns i serveis TIC especialment adaptats a les titulacions de l'Escola.

Recursos per a la recerca
Recursos recerca

Equipaments científics i tècnics per suport a l'activitat de recerca.

Multimèdia i audiovisuals
Multimèdia i audiovisuals

Aplicació i integració de tecnologies i recursos multimèdia per a la docència, recerca i gestió.

Entorn de treball
Entorn de treball

Compte i espai personal, xarxa sense fils, accés extern, etc.

Sistemes d'informació

Camins OpenCourseWare, Intranets, Portals, etc.

Espais
Espais

Sala d'actes, conferències, espai d'emprenedoria, etc.

Biblioteca
Biblioteca

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, compartida amb els centres del Campus Nord.

Altres serveis a l'entorn
Altres serveis

Allotjament, restauració, reprografia, esports, idiomes, etc.

Enllaços relacionats