Vés al contingut (premeu Retorn)

ATENEA - Campus Virtual

 

ATENEA és l'entorn virtual d'aprenentatge de la UPC que dóna suport a la docència presencial.

Per accedir a ATENEA cal:

  • Disposar de les credencials de la intranet de la UPC
  • Ésser professor/a o estudiant/a d'alguna assignatura que utilitzi aquest entorn

Procediments i usos habituals

Funcionament del Campus Virtual per assignatures amb grup en anglès

Les assignatures que mantenen grups en anglès i grups en altres idiomes, es materialitzen en el Campus Virtual com assignatures amb dues aules virtuals diferenciades (una amb el grup en anglès i l'altra amb la resta de grups).

  • 20137 - Transport (Curs C1) amb els grups 10 i 20
  • 20137 - Transport (Curs E0) amb el grup d'anglès
Compartir dues d’assignatures. Opció "auto‐inscripció"

Quan un professor utilitza els recursos d’una sola assignatura però imparteix docència en dues assignatures diferents (codis diferents), cal activar l’opció “auto-inscripció” a l’assignatura on hi hagi més estudiants inscrits i permetre l’auto-inscripció als estudiants de l’altra assignatura per a que s’hi pugin inscriure.

  1. Dins de l'assignatura cal anar a l’opció "Configuració" i escollir "Edita Paràmetres". Sota el títol "Auto inscripció (Estudiant)" caldrà assignar el valor "Sí" a "Habilita les auto-inscripcions".
  2. Posar la clau d'auto-inscripció a l'assignatura al camp "Clau d'inscripció".
  3. Informar de la clau d'inscripció als autoritzats.
ATENCIÓ:

Al fer l’auto-inscripció, aquests estudiants no formaran part de cap grup. Per tant, si el professor té activada la casella "Disponible només per a membres del grup" en algun recurs, aquest no serà visible per aquests estudiants. Hi ha dues possibles solucions, desactivar la casella o afegir els estudiants a algun dels grups existents.

Plafaforma per a la gestió dels TFE

A partir del curs 2018-2109, ATENEA s'utilitzarà com a eina corporativa per a la gestió dels TFE (TFG i TFM).

Es tracta d'una aula a l'Atenea on el/la tutor/a i l’estudiant/a interactuen durant tota la elaboració del TFE, i on finalment queda emmagatzemat tot el procés d'un TFE: lliuraments intermedis i lliurament de la memòria.

En finalitzar el TFE, tota la informació queda guardada i serveix com evidència que el TFE s'ha cursat (informació important de cara a les ACREDITACIONS oficials)

Disposareu d’aquesta ATENEA del TFE una vegada us matriculeu aquest curs 2018/19 del vostre TFE per tal de cursar-lo i defensar-lo a l’Escola.