Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

L'estudiantat ha de matricular el TFE a través de l'e-Secretaria.

La matrícula del TFE es podrà realitzar sempre i quan estigui inscrit i l'estudiantat compleixi els prerequisits o correquisits que estableixi la normativa específica de cada titulació.

En el cas de matrícules quadrimestrals (màsters sense atribucions) si la defensa no es produeix en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat el TFE, l'estudiantat podrà sol·licitar una matrícula addicional pel quadrimestre següent abonant només l'import dels serveis administratius. Consulteu les dates de cada convocatòria específica al calendari de tràmits o bé a l'apartat específic de TFE de cada titulació.

Els alumnes que es matriculin del TFE, trobaran a l'ATENEA TFE un espai per a la gestió dels TFE (TFG i TFM). L'eina donarà suport a la fase de seguiment i dipòsit (relació entre tutor i alumne, lliuraments intermedis, lliurament de la memòria, etc.)