Comparteix:

Informació a consultar abans de fer la matrícula

Imprès de matrícula. Per emplenar aquest imprès cal consultar la següent informació:

Normatives

Accés a la pàgina de Normatives.
  • Normativa acadèmica general dels estudis de màster de la UPC (NAMU-UPC).

Calendari acadèmic

  • Calendari acadèmic Màsters amb atribucions professionals
  • Calendari acadèmic Màsters

Pla d'estudis

Horaris de les assignatures curs 2013-2014