Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per a la matrícula

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol universitari d'accés al màster:

Important:

 • La matrícula es pot fer en les dates fixades, prèvia validació de la documentació per la unitat gestora.
 • Un cop abonat l'import de la matrícula, sou estudiants de màster oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Els documents acadèmics (títol i certificat de notes) expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Els documents en idiomes diferents al castellà, català o anglès han d'estar (traduccions oficials a l'Espanyol).
 • Els documents originals i les fotocòpies es poden substituir per una còpia electrònica autèntica que inclogui el codi de verificació per contrastar l'autenticitat del document en els arxius electrònics de l'organisme emissor.

Centres propis de la UPC

 

Documentació específica per a estudiants que provenen d'estudis de grau de l'Escola de Camins

Els estudiants d'un grau de l'Escola de Camins no heu d'aportar cap documentació presencialment per a la matrícula en el màster. Sí que heu de validar el certificat de l'idioma Anglès per a la matrícula dels màsters següents, segons les instruccions d'aquesta pàgina web (omet aquesta petició si ja ho has fet)

 • Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria
Documentació específica per a estudiants que no provenen d'estudis de grau de l'Escola de Camins
Documentació per sol·licitar la reducció de matrícula

Consulta els tipus de reducció i la documentació a aportar en aquests enllaç. Avís: annexar el document de la reducció de matrícula a l'e-Secretaria>Entrada de documentació.

Centres adscrits de la UPC o universitats de l'Estat Espanyol

Documentació general UPC
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Avís: annexar el document a l'e-Secretaria>Entrada de documentació
 • Original i fotocòpia del títol universitari que dóna accés al màster. Si el títol està pendent d'emissió: resguard del títol o certificat del títol on consti la data d'obtenció i el nom dels estudis.
 • Original i fotocòpia del certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i la nota final dels estudis.
Documentació específica (només per estudiants que no provinguin d'estudis de grau de l'Escola de Camins)
Documentació per sol·licitar la reducció de matrícula

Consulta els tipus de reducció i la documentació a aportar en aquests enllaç. Avís: annexar el document de la reducció de matrícula a l'e-Secretaria>Entrada de documentació.

Universitats o institucions estrangeres d'educació superior

Documentació general UPC
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Avís: annexar el document a l'e-Secretaria>Entrada de documentació
 • Certificat dEquivalència de Nota Mitjana del Ministeri de Educació Espanyol.Avís: annexar el document a l'e-Secretaria>Entrada de documentació
 • Original i fotocòpia del títol universitari que dóna accés al màster. Si el títol està pendent d'emissió, cal presentar el resguard del títol o certificat del títol on consti la data d'obtenció i el nom dels estudis.
 • Original i fotocòpia del certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascun i la nota final dels estudis.
Documentació específica
Documentació per sol·licitar la reducció de matrícula

Consulta els tipus de reducció i la documentació a aportar en aquests enllaç. Avís: annexar el document de la reducció de matrícula a l'e-Secretaria>Entrada de documentació.