Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació per accedir a deduccions de matrícula

Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

 

Deduccions matrícula
Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a
  • Acreditació de caràcter econòmic a través del web AGAUR obriu en una finestra nova. La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud l'apartat de beques del web UPC obriu en una finestra nova.
Ser membre de família nombrosa
  • Original i fotocòpia del títol vigent o certificat emès pel Departament de Benestar i Familia, on consti el noms dels fills i les dades dels titulars .
Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
  • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
  • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
  • Llibre de família en el cas de fills o filles.
Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent.
  • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus
  • Llibre de família en el cas de fills o filles.