Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació a lliurar per sol·licitar descomptes de matrícula

La documentació s'ha de lliurar al Servei d'Atenció a l'Usuari de la UG dels estudis de grau i màster de l'Escola de Camins abans del dia 15 de juliol de 2016 a les 13 h.

La documentació a lliurar per sol·licitar descompte en el preu de matrícula és la següent:

Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a.
Estudiantat sense beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports concedides el curs 2013-2014
 • Acreditació de caràcter econòmic a través del web AGAUR. La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud a l'apartat de beques del web UPC.
Ser membre de família nombrosa
 • Original i fotocòpia del títol vigent o certificat emès pel Departament de Benestar i Familia, on consti el noms dels fills i les dades dels titulars. A fi de disposar de la documentació actualitzada.
Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
  Si aquesta documentació ja s'ha lliurat en anteriors matrícules no cal tornar-la a facilitar.
  Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
  • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
  • Llibre de família en el cas de fills o filles.
   Si aquesta documentació ja s'ha lliurat en anteriors matrícules no cal tornar-la a facilitar.
  Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent.
  • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus.
  • Llibre de família en el cas de fills o filles.
   Si aquesta documentació ja s'ha lliurat en anteriors matrícules no cal tornar-la a facilitar.