Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Mines i el Màster Universitari en Enginyeria del Terreny

La Doble Titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Mines (MEM) i el Màster en Enginyeria del Terreny (MET) combina l'enginyeria del terreny (geotècnia, sísmica, hidrogeologia) amb l'enginyeria de mines amb l'objectiu de formar futurs professional amb un espectre d'opcions de treball molt àmplies. La doble titulació té com a objectiu proporcionar una formació especialitzada en la cerca i explotació de recursos minerals i energètics de manera sostenible així com en el camp de la geotècnica, la gestió dels recursos hídrics i l'avaluació i predicció del risc sísmic.

Característiques del màster
Curs acadèmic Inici docència 1r quadrimestre (Q1): Setembre
Inici docència 2n quadrimestre (Q2): Febrer
Durada dels estudis 2 cursos acadèmics
Núm. de crèdits ECTS 150
Tipus de docència Presencial
Idiomes

MEM: castellà, català o anglès

MET: castellà i anglès

Núm. de places 15
Titulacions a assolir Màster en Enginyeria de Mines (habilita per a l'exercici de la professió regulada de enginyer/a de mines) i Màster en Enginyeria del Terreny (sense cap especialitat).
Dedicació als estudis Modalitat a triar en el moment de realitzar la preinscripció:

  • Temps complet
  • Temps parcial

Pel que fa al Màster en Enginyeria de Mines, la proposta de doble màster porta totes les matèries i assignatures que donen compliment a l'Ordre CIN/310/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a de Mines. Són 60 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries, 15 crèdits ECTS d'assignatures optatives que seran reconegudes per les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny indicades als annexos i un treball final de màster conjunt que atendrà en crèdits i continguts a l'ordenat a la mencionada ordre ministerial.


Pel que fa al Màster en Enginyeria del Terreny, la proposta de doble màster porta els continguts i competències que es descriuen a la memòria de verificació. Són 35 crèdits ECTS obligatoris corresponents al bloc comú, 15 crèdits ECTS es faran en el Màster en Enginyeria del Terreny, la diferència fins a 35 crèdits ECTS correspon a formació obligatòria que està inclosa en el bloc comú del Màster en Enginyeria de Mines (ampliació de formació científica i gestió). El Màster en Enginyeria del Terreny es compon de 3 especialitats (Enginyeria Geotècnica, Hidrologia Subterrània o Enginyeria Sísmica i Geofísica), en cadascuna s'han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris d'especialitat i 20 crèdits ECTS optatius d'especialitat. De tota manera, l'estudiant pot finalitzar el màster sense haver assolit una especialitat concreta, sempre que el volum de crèdits es compleixi. En el doble màster es proposa finalitzar‐lo sense una especialitat concreta. En aquest cas, s'han de cursar 20 crèdits ECTS corresponents a assignatures obligatòries d'especialitat i 10 crèdits ECTS d'optatives comunes. La resta (25 crèdits ECTS d'especialitat) s'assoleix a través de les assignatures del bloc comú del Màster en Enginyeria de Mines.

Permanència als estudis de màster

Rendiment mínim que ha de superar l'estudiant: 15 crèdits ECTS durant el primer any acadèmic.

Termini màxim de permanència per obtenir la doble titulació:


  • 4 anys acadèmics per a estudiants amb dedicació a temps complet
  • 8 anys acadèmics per a estudiants amb dedicació a temps parcial
Preus

Preus acadèmics curs 2018-2018


Preus de serveis administratius per quadrimestre


89,54€/quadrimestre, que es desglossen en:


  • Suport a l'aprenentatge: 35,00€
  • Gestió de l'expedient acadèmic: 54,54€

Els preus del curs 2019-2020 es publiquen quan la Generalitat de Catalunya aprova el decret pel qual es fixen els preus pels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya (aprox. juliol 2019).


Més informació

Organització
  • MEM: Escola Politècnica Superior d'Enginyers de Manresa
  • MET: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Coordinació
Informació de Contacte

Secretaria del programa