Comparteix:

Com obtenir una plaça?

Per formalitzar l'admissió i obtenir una plaça en un màster, les persones admeses han de pagar 300€ en concepte d'avançament de matrícula, segons s'indica a continuació:

  • Acceptar l’admissió a l’aplicació de preinscripció, prement el botó corresponent.
  • Esperar les instruccions de com fer el pagament, que s'envien per correu electrònic 48-72 hores desprès d'acceptar l'admissió.
  • Realitzar el pagament en el termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de recepció de les instruccions. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula un cop formalitzada, però, si finalment no es realitza la matrícula, no es retornarà llevat que el màster no s'imparteixi.
Document d'admissió

Una vegada confirmat en el sistema el pagament de l'avançament de la matrícula (aprox. 48 hores després de pagar), es genera el document d'admissió (carta d'acceptació) amb el qual l'estudiantat de fora de la Unió Europea pot iniciar els tràmits de sol·licitud del visat que els permeti l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari. El document és una còpia autèntica amb valor d'original que s'envia a la persona interessada per correu electrònic en aproximadament 5-7 dies després de verificar el pagament.