Comparteix:

Estat de la sol·licitud

La sol·licitud d'admissió, un cop pagada la taxa de preinscripció, es pot trobar en un dels estats següents:

Estat Descripció Accions
Sol·licitud no validada La persona candidata no ha completat la sol·licitud dins dels períodes compresos entre les dates límit per fer el pagament de la taxa de preinscripció. La sol·licitud passa a ser avaluada en els períodes de resolució següents fixats per les dates límit de pagament de la taxa de preinscripció sempre i quan es completi amb la informació i documentació requerida. En el cas que la sol·licitud continuï incompleta en el darrer dia del període de preinscripció, no entrarà en el procés de selecció.
Sol·licitud fora de termini La sol·licitud s'ha iniciat dins del termini de preinscripció però es paga la taxa de preinscripció fora de la darrera data límit. La sol·licitud no entra en el procés de selecció.
Sol·licitud validada pel gestor La sol·licitud està completa i s'ha abonat la taxa de preinscripció dins del termini. El gestor valida la sol·licitud i s'eleva a la comissió acadèmica del màster per entrar en el procés de valoració i selecció.