Compartir:

Toolkit - Com integrar la sostenibilitat en la teva docència

 

Integra la sostenibilitat i els ODS en la teva docència seguint els següents passos:

Familiaritza't amb els conceptes clau

Els ODS

Al 2015, les Nacions Unides van publicar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que pretenen adaptar-se a les noves circumstàncies i solucionar els problemes de l'actualitat. Aquestes fites tenen com a objectiu promoure el desenvolupament, benestar i progrés de la societat contemplant criteris econòmics, mediambientals, socials i culturals.

Al web Canvia el Món amb la UPC podeu trobar més informació al respecte.

 

Directrius de la CRUE sobre les competències de sostenibilitat i compromís social

El grup de treball en sostenibilitat de la CRUE recomana integrar les següents quatre competències específiques en Sostenibilitat (S) i Compromís Social (CS) a l'educació universitària:

 • Competència en la contextualització crítica del coneixement establint interrelacions amb la problemàtica social, econòmica i ambiental, local i/o global.
 • Competència en la utilització sostenible de recursos i prevenció d'impactes negatius del medi natural i social.
 • Competència en la participació en processos comunitaris que promoguin la sostenibilitat.
 • Competència en l'aplicació dels principis ètics relacionats amb els valors de la sostenibilitat en els comportaments personals i professionals.
Codi deontològic de l'Enginyeria Civil

El codi deontològic del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (CICCP) anuncia a l'Article 9, el compromís dels enginyers i enginyeres amb la societat, els recursos i el medi ambient, la importància de tenir en compte la sostenibilitat i el principi precautori en tots els àmbits de la professió.

 

El marc legal

Actualment els Enginyers i Enginyeres de Camins, Canals i Ports han de ser formats amb les competències dictades a l'Ordre Ministerial CIN/309/2009. Dins d'aquests assoliments es contempla el requisit de considerar el desenvolupament sostenible en la formació tècnica que habilita a la professió:

 • Capacitat per a analitzar i diagnosticar els condicionants socials, culturals, ambientals i econòmics d'un territori, així com per a realitzar projectes d'ordenació territorial i planejament urbanístic des de la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.
 • Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.

Auto-test – Avalua la teva assignatura utilitzant el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria

Què és el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria?

El projecte EDINSOST ha elaborat el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria (MSE), una eina que relaciona les competències en sostenibilitat i compromís social amb els resultats d'aprenentatge que un/a graduat/da en enginyeria hauria d'haver adquirit quan acabi els seus estudis, agrupats en tres nivells de domini (l'aprenentatge teòric - SABER, la reflexió - SABER COM i l'aplicació en casos pràctics - DEMOSTRAR I FER).

Resultats de l'avaluació realitzada en el Grau en Enginyeria Civil

S'ha fet una diagnosi del coneixement i l'aprenentatge de les competències en sostenibilitat i els ODS tractats al Grau en Enginyeria Civil. Podeu consultar-ne els resultats clicant a sobre de cadascun dels grups d'ODS analitzats:

Piràmide de Miller
Unitats competencials

EN RESUM...

 

 • Cal fer més esforços per treballar els ODS relacionats amb la justicia social, el benestar i les igualtats.
 • Cal reforçar l’aprenentatge dels coneixements tècnics amb la visió de sostenibilitat tractant els ODS intrínsecs de l’enginyeria civil.
 • Cal tirar endavant iniciatives docents que tinguin un caràcter més pràctic.

Planifica la teva assignatura i prepara una iniciativa docent

Un cop tens clar quines competències en S i CS treballes o vols treballar en la teva assignatura, planifica una iniciativa docent clicant el següent enllaç i omplint la fitxa.

 

Exemples de fitxes
Estructures d'acer
Empresa i legislació en la construcció
Impacte mediambiental marí
Elements de sostenibilitat urbana
Geomàtica
Química de materials

Et suggerim algunes lectures per aprofundir en el tema

La implementació dels ODS a la docència de l'enginyeria
Exemples d'iniciatives docents en l'Àmbit de CaminsTECH
Sostenibilitat i enginyeria civil
BOEs i directrius a graus i màsters

Familiaritza't amb els conceptes clau

Els ODS

Al 2015, les Nacions Unides van publicar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que pretenen adaptar-se a les noves circumstàncies i solucionar els problemes de l'actualitat. Aquestes fites tenen com a objectiu promoure el desenvolupament, benestar i progrés de la societat contemplant criteris econòmics, mediambientals, socials i culturals.

Al web Canvia el Món amb la UPC podeu trobar més informació al respecte.

 

Directrius de la CRUE sobre les competències de sostenibilitat i compromís social

El grup de treball en sostenibilitat de la CRUE recomana integrar les següents quatre competències específiques en sostenibilitat (S) i Compromís Social (CS) a l'educació universitària:

 • Competència en la contextualització crítica del coneixement establint interrelacions amb la problemàtica social, econòmica i ambiental, local i/o global.
 • Competència en la utilització sostenible de recursos i prevenció d'impactes negatius del medi natural i social.
 • Competència en la participació en processos comunitaris que promoguin la sostenibilitat.
 • Competència en l'aplicació dels principis ètics relacionats amb els valors de la sostenibilitat en els comportaments personals i professionals.
Codi deontològic de l'Enginyeria Civil

El codi deontològic del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (CICCP) anuncia a l'Article 9, el compromís dels enginyers i enginyeres amb la societat, els recursos i el medi ambient, la importància de tenir en compte la sostenibilitat i el principi precautori en tots els àmbits de la professió.

 

El marc legal

Actualment els Enginyers de Camins Canals i Ports han de ser formats amb les competències dictades a l'Ordre Ministerial CIN/309/2009. Dins d'aquests assoliments es contempla el requisit de considerar el desenvolupament sostenible en la formació tècnica que habilita a la professió:

 • Capacitat per a analitzar i diagnosticar els condicionants socials, culturals, ambientals i econòmics d'un territori, així com per a realitzar projectes d'ordenació territorial i planejament urbanístic des de la perspectiva d'un desenvolupament sostenible.
 • Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.

Auto-test – Avalua la teva assignatura utilitzant el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria

Què és el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria?

El projecte EDINSOST ha elaborat el Mapa de Sostenibilitat en l'Enginyeria (MSE). Es tracta d'una eina que relaciona les competències en sostenibilitat i compromís social amb els resultats d'aprenentatge que un/a graduat/da en enginyeria hauria d'haver adquirit quan acabi els seus estudis, agrupats en tres nivells de domini (l'aprenentatge teòric - SABER, la reflexió - SABER COM i l'aplicació en casos pràctics - DEMOSTRAR I FER).

Resultats de l'avaluació realitzada en el Grau en Enginyeria Civil

S'ha fet una diagnosi del coneixement i l'aprenentatge de les competències en sostenibilitat i els ODS tractats al Grau en Enginyeria Civil. Podeu consultar-ne els resultats clicant a sobre de cadascun dels grups d'ODS analitzats:

Piràmide de Miller
Unitats competencials

EN RESUM...

 

 • Cal fer més esforços per treballar els ODS relacionats amb la justicia social, el benestar i les igualtats.
 • Cal reforçar l’aprenentatge dels coneixements tècnics amb la visió de sostenibilitat tractant els ODS intrínsecs de l’enginyeria civil.
 • Cal tirar endavant iniciatives docents que tinguin un caràcter més pràctic.

Planifica la teva assignatura i prepara una iniciativa docent

Un cop tens clar quines competències en S i CS treballes o vols treballar en la teva assignatura, planifica una iniciativa docent clicant el següent enllaç i omplint la fitxa.

 

Exemples de fitxes
Estructures d'acer
Empresa i legislació en la construcció
Impacte mediambiental marí
Elements de sostenibilitat urbana
Geomàtica
Química de materials

Et suggerim algunes lectures per aprofundir en el tema

La implementació dels ODS a la docència de l'enginyeria
Exemples d'iniciatives docents en l'Àmbit de CaminsTECH
Sostenibilitat i enginyeria civil
BOEs i directrius a graus i màsters