Share:

Social responsability


Responsable:
Ivet Ferrer
Sotsdirectora de Qualitat Docent, Gènere i Sostenibilitat

Igualtat de gènere
a la UPC

Responsible:
Ivet Ferrer
Deputy Director of Teaching Quality, Gender and Sustainability

Change the world with the UPC

Responsable:
Ivet Ferrer
Sotsdirectora de Qualitat Docent, Gènere i Sostenibilitat

Centre de Cooperació
per al Desenvolupament

Responsable:
Martí Sánchez
Sotsdirector de Planificació i Qualitat Acadèmica

La inclusió
a la UPC