Comparteix:

Vine a l'Escola

Des de l'Escola promovem diverses activitats per informar i orientar a futurs estudiants. Convoquem cada any unes Jornades de Portes Obertes, realitzem tallers i xerrades amb professorat de l'Escola a instituts i centres d'ensenyament secundari, així com també participem a fires i salons.

JPO

PORTES OBERTES

 

L'Escola organitza Jornades de Portes Obertes on estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior coneixereu els estudis que s'imparteixen, els serveis que us ofereix i les possibilitats de mobilitat i de cursar dobles diplomes internacionals.

Coneix l'Escola de Camins, els estudis que podeu cursar, la mobilitat internacional i altra informació d'interès.

Dates programades:

  • Dimecres 24/04/2024, virtual, 16:00h, àmbit civil i ambiental
  • Dissabte 11/05/2024, presencial, àmbit civil: 10:30h - àmbit ambiental 12:00h
  • Dimecres 22/05/2024, virtual, 16:00h, àmbit civil i ambiental

Inscriu-te a les Portes Obertes!


Tallers

DESCOBREIX
L'ENGINYERIA CIVIL

 

Cada curs, l'Escola de Camins programa un seguit de tallers i activitats, especialment adreçats a l'estudiantat de batxillerat, a partir dels quals es mostren els diversos àmbits de treball i les solucions que aporta l'enginyeria civil a aspectes del terreny, l'aigua, les construccions, les infraestructures del transport i del territori i el medi ambient.

Consulteu les activitats programades.

Més informació i inscripcions a: promocio.camins@upc.edu

 

Inscriu-te!


Saló

SALÓ DE L'ENSENYAMENT

 

L'Escola de Camins participa al Saló mitjançant l'estand de la Universitat Politècnica de Catalunya, ubicat al sector d'universitats. Apropeu-vos-hi del 13 al 17 de març del 2024 i feu les vostres consultes a estudiants i professorat de les diferents titulacions.


Visites

ET VISITEM

 

El professorat de l'Escola de Camins participa en diverses jornades d'orientació universitària promogudes tant per ajuntaments, com per centres de secundària.

Més informació i sol·licituds a: promocio.camins@upc.edu