Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud de duplicat del títol oficial per pèrdua

En cas de pèrdua del títol oficial, la persona interessada pot sol·licitar el duplicat de títol sempre i quant s'anunciï, prèviament, la pèrdua en el BOE.

Qui ho pot sol·licitar

La persona interessada, titulada a l'Escola de Camins.

Documentació necessària

 • Persones amb nacionalitat espanyola. Cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent. Només en el cas què la persona interessada resideixi fora de l'Estat Espanyol, tingui nacionalitat espanyola i el DNI caducat, es podrà presentar el passaport adjuntant a l'hora fotocòpia del DNI caducat.
 • Persones amb nacionalitat estrangera. Cal presentar original i fotocòpia del passaport vigent.
 • Sol·licitud de publicació al BOE complimentada i amb signatura original.

Com fer la sol·licitud

Publicació de l'anunci al BOE
 • La persona interessada ha de fer arribar a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM) de l’Escola de Camins, la sol·licitud original publicació al BOE signada, juntament amb la documentació requerida a l'apartat anterior "Documentació necessària". La documentació es pot lliurar personalment al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins), en horari d'atenció a l'usuari, o mitjançant correu postal.
 • La USGEGM prepararà l'anunci al BOE i farà arribar a la persona interessada la taxa corresponent.
 • La persona interessada té 10 dies per realitzar el pagament de la taxa. El pagament de la taxa el podeu realitzar amb targeta de crèdit o des de qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb la UPC.

  1. Pagament amb targeta de crèdit al mateix SIAE-Camins. Un cop realitzat l'abonament es lliurarà el justificant de pagament de la taxa.
  2. També podeu fer l'abonament en efectiu a qualsevol oficina financera de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH. És imprescindible retornar el justificant de la taxa facilitada pel SIAE-Camins.
 • Des de la USGEGM s'iniciarà el tràmit per a la publicació de l'anunci al BOE. No es tramitarà la publicació de l'anunci mentre no s'hagi retornat el justificant de pagament de la taxa a la USGEGM.
Sol·licitud d'expedició de duplicat del títol
 • Passat un mes des de la publicació de l'anunci en el BOE, la persona interessada pot realitzar la sol·licitud de resguard del títol oficial. Podeu consultar el procediment a l'apartat "Tràmits acadèmics de titulació" del web de l'Escola de Camins.

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic. Podeu consulteu l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE-Camins a l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Com recollir la documentació sol·licitada

Recollida del resguard del títol o el certificat de títol en tràmit:

Es pot recollir la documentació presencialment o a la delegació del govern, l'ambaixada o consolat espanyol indicat.

Presencial:

Un cop abonada la taxa i lliurat el justificant de pagament, des de la USGEGM es lliurarà a la persona interessada o autoritzada el resguard del títol oficial i/o SET.
Aquest resguard té la mateixa validesa, a tot el territori espanyol, que el títol original, mentre aquest està en tràmit. Per disposar d'un resguard del títol que es pugui legalitzar i tingui validesa fora d’Espanya, cal sol·licitar el certificat de títol en tràmit.

A la delegació del govern, ambaixada o consolat d'Espanya a l'estranger:

Només en el cas de persones que resideixin fora de la província de Barcelona es pot sol·licitar l'enviament del resguard del títol a determinades dependències oficials com són la delegació del govern, ambaixada o consolat d'Espanya a l'estranger.

Un cop ha rebut el justificant de pagament, la USGEGM farà arribar el resguard del títol directament a l'adreça de la delegació del govern, ambaixada o consolat indicat al document "Recepció títol a dependències oficials" i el resguard de pagament de les taxes associades. Aquest document té la mateixa validesa que el títol a tot el territori espanyol, mentre el títol està en tràmit. Per disposar d'un resguard del títol que es pugui legalitzar i tingui validesa fora d’Espanya, cal sol·licitar el certificat de títol en tràmit.

Recollida del títol oficial i/o SET

Podeu consultar el procediment a l'apartat corresponent al tràmit de recollida de títol oficial i/o SET

Models de sol·licitud

Més informació d'interès