Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud de duplicat del títol oficial

Si un cop sol·licitat el títol les dades personals que hi consten (nom i/o cognoms, la nacionalitat, etc...) han estat modificades, la persona interessada pot sol·licitar un duplicat del títol amb les noves dades.

També és pot sol·licitar el duplicat del títol perquè l'original s'ha malmès o s'ha extraviat.

En cas de pèrdua del títol la persona interessada pot sol·licitar el duplicat del títol sempre i quant s'anunciï, prèviament, la pèrdua en el BOE. Pots consultar com realitzar la sol·licitud en l'apartat corresponent al tràmit de "sol·licitud de duplicat del títol oficial per pèrdua".

En sol·licitar lel duplicat del títol caldrà abonar la taxa establerta en el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

Qui ho pot sol·licitar

La persona interessada, titulada en l'Escola de Camins.

Documentació necessària

  • Títol original (imprescindible, excepte en el cas de pèrdua).
  • En cas de canvi de dades personals, còpia del llibre del Registre Civil on es reflexa el canvi.
  • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent. Només en el cas què la persona interessada resideixi fora de l'Estat Espanyol, tingui nacionalitat espanyola i el DNI caducat, es podrà presentar el passaport adjuntant a l'hora fotocòpia del DNI caducat.
  • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original i fotocòpia del passaport vigent.
  • Sol·licitud de duplicat del títol complimentada i amb signatura original.

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud de duplicat del títol es realitza seguint el mateix procediment que per fer la sol·licitud de nova expedició, amb la diferència que heu d'aportar tota la documentació requerida en l'apartat anterior "documentació necessària". Consulteu el procediment corresponent al tràmit "Sol·licitud del títol oficial i/o SET".

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic. Consulteu l'horari d'atenció a l'usuari de l'Àrea de Gestió Acadèmica en l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Models de sol·licitud:

Informació d'interès