Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques - Condicions participació estudiants

Condicions generals obligatòries

  • Haver formalitzat matrícula del curs actual i/o del quadrimestre corresponent durant el període de pràctiques
  • Tenir superats 120 ECTS en cas d'estudiants de Grau
  • Estar cobert per l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Si l'estudiant és menor de 28 anys ja està inclosa a la matrícula. Si l'estudiant es més gran de 28 anys ha de formalitzar una assegurança privada a aquest efecte. La UPC pot proporcionar pòlissa d'assegurança privada
  • No mantenir una relació contractual amb l’empresa en que es volen fer les pràctiques
  • En cas d'estudiant estranger, s'ha de disposar del NIE/TIE
  • L'estudiant haurà de facilitar el seu número d’afiliació a la Seguretat Social a l'empresa perquè el doni d'alta
  • El conveni ha de finalitzar una setmana abans a la defensa del TFG/TFM
  • En cas de tramitar pràctiques curriculars, el número d'hores ha de ser múltiple de 30 (a raó de 30 hores treballades = 1 crèdit ).
  • El mínim d'hores d'un conveni 180h.
  • Dedicació setmanal recomanada per Normativa 20h/s, tot el que superi aquesta dedicació s'haurà de sol·licitar autorització al Cap d'estudis de la titulació.

 

Condicions específiques dels graus

CURRICULARSEXTRACURRICULARS VOLUNTÀRIES/CURSTOTAL HORES/TITULACIÓ
Grau en Enginyeria Civil (pla 2010 - en extinció) i Bachelor's Degree in Civil Engineering (pla 2017 - en extinció)
900 1800
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (en extinció)
180 (obligatòries) 900 1800
Grau en Enginyeria Geològica (en extinció)
900 1800
Grau en Enginyeria Civil (pla 2020)
180 (6 ECTS) + assignatura optativa comuna 4,5 ECTS 900 1800
Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports
900 1800
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar
360 (12 ECTS) (optatives) 900 1800
Grau en Enginyeria Ambiental
900 1800

 

Condicions específiques dels màsters

CURRICULARSEXTRACURRICULARS VOLUNTÀRIES/CURSTOTAL HORES/TITULACIÓ
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (estudiants amb accés des de GEC10 i BsDCE anglès)
900 (30 ECTS) (obligatòries)

300


Màxim d'hores setmanals de pràctiques en període lectiu ha de complir:
[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

1200
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (resta d'estudiants)

900


Màxim d'hores setmanals de pràctiques en període lectiu ha de complir:
[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

1200
Màster en Enginyeria Ambiental
360 (12 ECTS) o 450 (15 ECTS) (optatives)

900


Convenis quadrimestrals:
1200
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria
450 (15 ECTS) (optatives)

900


Convenis quadrimestrals:
1200
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció

900


Convenis quadrimestrals:
900
Màster en Enginyeria del Terreny

900


Convenis quadrimestrals:
1200
Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

900


Convenis quadrimestrals:
1200
Màster en Mobilitat Urbana

900


Convenis quadrimestrals:

Màxim d'hores setmanals de pràctiques en període lectiu ha de complir:
[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

1200
Doble titulació Enginyeria del Terreny i Enginyeria de Mines

900 (s'han de tramitar totes pel mateix centre)


Convenis quadrimestrals:
1500
Doble titulació Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i Intervenció Sostenible en el Medi Construït

900 (s'han de tramitar totes pel mateix centre)


Convenis quadrimestrals:
1500
Erasmus Mundus
Informació
practiques.camins@upc.edu
Llegenda

M = crèdits matriculats en el quadrimestre sense tenir en compte els crèdits del TFM

P = hores setmanals de pràctiques en període lectiu

Normativa de referència