Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques - Requisits acadèmics titulacions

Condicions generals obligatòries

 • Haver formalitzat la matrícula del curs actual i/o del quadrimestre corresponent durant el període de pràctiques
 • Tenir superats 120 ECTS en cas d'estudiants de Grau
 • Estar cobert per l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Si sou menors de 28 anys l'assegurança ja està inclosa a la matrícula. Si sou majors de 28 anys s'ha de formalitzar una assegurança privada a aquest efecte. La UPC pot proporcionar-vos una pòlissa d'assegurança privada
 • No mantenir una relació contractual amb l'empresa en que es volen fer les pràctiques
 • En cas de ser estranger, s'ha de disposar del NIE/TIE
 • L'estudiantat haurà de facilitar el seu número d'afiliació a la Seguretat Social a l'empresa i a la Universitat per a què el donin d'alta
 • El conveni ha de finalitzar una setmana abans de la defensa del TFG/TFM
 • En cas de tramitar pràctiques curriculars, el número d'hores ha de ser múltiple de 30 (a raó de 30 hores treballades = 1 crèdit ).
 • El mínim d'hores d'un conveni és de 180h.
 • La dedicació setmanal recomanada per Normativa a les pràctiques extracurriculars es la indicada a les condicions específiques de cada grau o màster.

 

Condicions específiques dels graus

Grau en Enginyeria Civil
(pla 2010 - en extinció)
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Bachelor's Degree in Civil Engineering
(pla 2017 - en extinció)
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
(en extinció)
 • Extracurriculars obligatòries
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Grau en Enginyeria Civil
(pla 2020)
 • Curriculars optatives
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar
 • Curriculars optatives
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Grau en Enginyeria Ambiental
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació

 

Condicions específiques dels màsters

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
MECCP amb accés des del GEC10 i BDCE17
MECCP resta d'estudiants
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màster en Enginyeria Ambiental
 • Curriculars
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria
 • Curriculars
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màster en Enginyeria del Terreny
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màster en Mobilitat Urbana
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Doble titulació del Màster en Enginyeria del Terreny i del Màster en Enginyeria de Mines
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Doble titulació del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i del Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït
 • Extracurriculars per curs
 • Total per titulació
Màsters Erasmus Mundus

Poseu-vos en contacte directament amb practiques.camins@upc.edu

1 El nombre màxim d'hores de pràctiques que es poden fer en període lectiu ha de complir:

[(M*30) / 15] + P < 72h setmanals

On:

 • M són els crèdits matriculats en el quadrimestre sense tenir en compte els crèdits del TFM, i
 • P són les hores setmanals de pràctiques en període lectiu

2 Els convenis quadrimestrals han de tenir obligatòriament les següents dates de finalització segons matrícula:

 • Matrícula Q1: 10 de febrer
 • Matrícula Q2: 15 de setembre

Normativa de referència