Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Ambiental

Grau en Enginyeria Ambiental


JPO

Amb el grau en enginyeria ambiental formaràs part d’una professió amb gran futur i projecció, ja que treballaràs en el disseny de nous processos productius que vetllin pel control i mitigació de problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals, a través de les energies i tecnologies netes.


Durant el quart curs podràs cursar una de les dues intensificacions que s’ofereixen:

 • Medi urbà i industrial
 • Medi natural i canvi global
Inici del curs acadèmic 2020-2021 Setembre 2020
Durada dels estudis 4 anys
Núm. de crèdits ECTS 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau)
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català i castellà
Núm. de places 50
Titulació oficial Graduat o Graduada en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit al registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

Perfil d'ingrés

Es recomana haver cursat batxillerat en ciències i tecnologia i tenir les següents característiques:

 • Nivell alt de coneixements en fonaments de física i matemàtiques.
 • Interés per la geologia i el medi ambient.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Capacitat d'abstracció i atenció al detall.
 • Capacitat d'observació.

Vies d'accés

Informació de les diverses vies d'accés a la titulació.

Accés

Per accedir als estudis de grau de l'Escola de Camins cal obtenir plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Pots consultar tota la informació referent a la preinscripció universitària a través del Portal d'accés a la universitat

Notes de tall i millora de nota

La nota de tall pel curs 2020-2021 encara no ha estat publicada.

Vegeu el web del Departament d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya per conèixer les notes de tall aprovades per a cursos anteriors.

També podeu consultar les assignatures que us permetran millorar la nota d'accés.

Sortides professionals

Els enginyers i enginyeres ambientals s'incorporen com a:


 • Directius i tècnics en l'industria, enginyeries, administració i serveis.
 • Docents universitaris.
 • Exercici lliure de la professió.
 • Investigadors.
 • A empreses com a responsables del Departament de Medi Ambient i Qualitat, implantant normes de qualitat (ISO, EMAS) o realitzant auditories ambientals.
 • A oficines d'enginyeria, desenvolupant projectes de minimització d'emissió i tractament de gassos, recuperació d'espais degradats, tractament de sòls, disseny i operació d'EDAR (industrials i urbanes) i ETAP, plantes de TRS (industrials i urbanes).
 • A consultories ambientals, desenvolupant estudis de diagnosi i plans de gestió ambiental en empreses, minimització i reciclatge de residus (IPPC), propostes de tecnologies de producció netes (MTD), estudis d'avaluació d'impacte ambiental (EIA).
 • A l'administració, oferint asessorament tècnic en gabinets municipals i diputacions, elaborant plans de gestió d'espais naturals, normatives i portant a terme auditories ambientals.
Curs acadèmic 2020-2021

ASSIGNATURA

ECTS

Primer curs
Primer quadrimestre
2500200 - Biologia i ecologia 6
2500201 - Fonaments matemàtics 6
2500202 - Mecànica 6
2500203 - Sistema terra 6
2500204 - Química I 6
Segon quadrimestre
2500205 - Economia ambiental i sostenibilitat 6
2500206 - Química II 6
2500207 - Termodinàmica i cinètica ambientals 6
2500208 - Matemàtiques I 6
2500209 - Geologia i edafologia 6
Segon curs
Primer quadrimestre
Matemàtiques II 6
Microbiologia i biotecnologia ambiental 6
Sistemes d'informació geogràfica 6
Mecànica de fluids 6
Principis d'ecotoxicologia i anàlisi ambiental 6
Segon quadrimestre
Estadística 6
Hidràulica 6
Processos atmosfèrics i hidrologia 6
Hidrogeologia i geoquímica ambiental 6
Geomecànica 6
Tercer curs
Primer quadrimestre
Instrumentació, teledetecció i Big Data 6
Modelització numèrica 6
Estructures 6
Tractament d'aigües 6
Descontaminació de sòls i aquífers 6
Segon quadrimestre
Transport sostenible 6
Avaluació de l'impacte ambiental 6
Aigües residuals i reutilització 6
Residus sòlids 6
Procediments i materials de construcció 6
Cuarto curso
Primer quadrimestre
Intensificació 18
Optativa comuna 6
Contaminació atmosfèrica i acústica 6
Segon quadrimestre
Optativa comuna 6
Sistemes de presa de decisions 6
Gestió i legislació ambiental 6
Treball de fi de grau 12

Optatives

Optatives comunes
 • Impacte ambiental de les grans infraestructures
 • Energies renovables
 • Sostenibilitat i ètica ambiental
 • Tecnologies per a la producció aqüícola sostenible

Intensificacions

Medio urbano e industrial
 • Xarxes d'abastamentmiento i drenatge
 • Mobilitat sostenible i Smart City
 • Construcció sostenible
Medi natural i canvi global
 • Gestió de l'espai fluvial i costaner
 • Canvi climàtic i riscs naturals
 • Transició del model energètic

Versió per imprimir


L'estudiantat que esculli la UPC per a realitzar el Grau en Enginyeria Ambiental pot accedir a la informació pertinent sobre:

 

El Treball Final de Grau és un exercici original que es realitza individualment i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Ambiental, té caràcter professional i sintetitza i integra les competències adquirides.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent:

Aquesta informació encara no està disponible en ser un grau de nova incorporació.

Enllaços relacionats

Informació del centre