Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol.licitud matrícula Convocatòries Addicionals maig i octubre TFM dels Màsters sense atribucions (matrícula quadrimestral)

Els estudiants del Màsters Especialitzats amb el TFM matrículat i no puguin dipositar en la convocatòria ordinària del quadrimestre matriculat, podran optar a una matrícula addicional en el quadrimestre següent o a una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant.

Matrícula addicional TFM

La matrícula addicional dóna dret a defensar en la convocatòria addicional de maig (en cas de TFM matriculat el Q1) o d'octubre (TFM matriculat el Q2), i comporta l'abonament de taxes pels serveis administratius (gestió de l'expedient, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau).

L'estudiantat que compleixi els requisits i vulgui defensar a la convocatòria addicional haurà de realitzar una sol·licitud, a través de l'e-Secretaria, tal i com s'especifica en aquest tràmit. En cap cas s'haurà de realitzar l'automatrícula on-line del TFM. En cas de fer-ho es considerarà una matrícula ordinària, no addicional, amb tot el que això comporta.

Els estudiants amb matrícula addicional que no defensin o suspenguin a la convocatòria addicional hauran de formalitzar la matrícula ordinària del TFM del quadrimestre següent, realitzant el pagament complet de la matrícula amb l'increment corresponent per repetició que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula ordinària TFM

La matrícula ordinària dóna dret a defensar en una de les convocatòries del curs matriculat :

 • L'estudiant matrículat del TFM en el grup del 1r quadrimestre (Q1) podrà defensar en la convocatòria ordinària de Febrer i podrà optar a la convocatòria addicional del Maig del quadrimestre següent (prèvia sol·licitud i pagament de taxes).
 • Si la matrícula del TFM és del grup del 2n quadrimestre (Q2) podrà defensar en la convocatòria ordinària de Juliol i podrà optar a la convocatòria addicional de l'Octubre del quadrimestre següent (prèvia sol·licitud i pagament de taxes).

La matrícula ordinària es realitza, en la data assignada de matrícula, a través de l'aplicatiu d'automatrícula de l'e-Secretaria i implica el pagament complet de la matrícula amb l'increment que correspongui per repetició si s´escau, que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants que han matriculat el TFM i no han pogut dipositar en el quadrimestre matriculat, sempre i quan aquest sigui el quadrimestre anterior a la convocatòria addicional sol·licitada.

Com fer la sol·licitud

Per fer una sol·licitud de matrícula de la convocatòria addicional, des del nou l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova) cal accedir-hi amb les credencials d'accés de la UPC(obriu en una finestra nova):

 • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Sol·licitud"
 • Seleccioneu el formulari "Matrícula"
 • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito"

Quan fer la sol·licitud

 

Per a la Convocatòria Addicional de maig 2023

Del 14 al 22 de gener 2023

(estudiants matriculats del TFM el curs 2022/23 de grup Q1 i que no han dipositat a la convocatòria ordinària de febrer)

 

Per a la Convocatòria Addicional d´octubre 2023

Del 10 al 18 de juny de 2023

(estudiants matriculats del TFM el curs 2022/23 de grup Q2 i que no han dipositat a la convocatòria ordinària de juliol)

Resolució de la sol·licitud

La resolució de la sol·licitud s'emetrà mitjançant l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova).

Podeu acccedir a l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova), amb les credencials d'accés de la UPC(obriu en una finestra nova):

 • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Les meves instàncies" i cliqueu la sol·licitud que pertoqui.
 • En l´apartat "Descripció resolució" trobareu les indicacions de la resolució.

També podeu consultar a l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova) l'estat de la vostra matrícula:

 • En el menú "Impresos i pagaments" seleccioneu la darrera matrícula i premeu el botó "mostra imprès".

El pagament de la matrícula es realitzarà en la mateixa modalitat de pagament(obriu en una finestra nova) que vau seleccionar en fer la matrícula ordinària.

 • Domiciliat a l'entitat financera que vau indicar el dia de la matrícula ordinària. Podeu consultar-la a l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova).
  • En el menú "Les meves dades" escollint l'apartat "Comptes bancaris".
 • Pagament en efectiu en entitat financera col·laboradora o bé amb tarja de crèdit/dèbit
  • Accediu a la e-Secretaria(obriu en una finestra nova) en el menú "Impresos i pagaments".

L'estudiantat formalitza la sol·licitud de matrícula sota la seva responsabilitat i té l'obligació de conèixer i de respectar les condicions, normes i procediments acadèmics i administratius relacionats amb la matrícula establerts tant a la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Grau de la UPC com a la normativa específica dels estudis dels quals es matricula.

Normativa de referència