Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement i/o convalidació de crèdits ECTS cursats en altres estudis universitaris

El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials. El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiantat matriculat al curs actual que hagi cursat altres estudis universitaris.

Documentació acreditativa

Estudis de la UPC
 • Expedient acadèmic extret de l'e-Secretaria
 • Pla d'estudis (publicat pel centre corresponent)
 • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)
Estudis a la resta d'universitats catalanes, espanyoles o de l´estranger
 • Certificació Acadèmica* (signatura electrònica amb codi segur de verificació CSV).
 • Pla d'estudis (segellat pel centre corresponent).
 • Programa de les assignatures (segellat pel centre corresponent).
(*) Els documents de fora de la UE hauran d'estar legalitzats via diplomàtica o amb la postil·la de l'Haia. Si no estan en idioma espanyol, s'haurà d'adjuntar una traducció jurada. Aquests documents hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.

Procediment

 1. Presentació online pel PortalCamins, de la Sol·licitud de reconeixement d´assignatures dins el període establert.
 2. Es poden consultar els programes de les assignatures de l´Escola a CaminsOpenCourseWare
 3. Annexar la documentació acreditativa per l´aplicació específica junt amb la sol·licitud.
 4. Imprimir i signar (signatura electrònica) el pdf de la sol·licitud i enviar-la a  o 
 5. El SIAE Camins crearà la taxa d´estudi que l´estudiant haurà de pagar per la e-Secretaria>Impresos i pagaments

Important La sol·licitud de reconeixement serà tramitada sempre i quan hagi estat correctament generada a l'aplicatiu, lliurada al SIAE Camins per email i pagada la taxa corresponent per la e-Secretaria.

Quan es pot sol·licitar

En els terminis que indica el Calendari de tràmits de grau o de màster

Resolució

 • Resolució provisional de reconeixements i convalidacions:
  En els terminis establers al calendari de tràmits, la persona interessada rebrà un email amb la proposta de reconeixements o convalidacions de l'Escola de Camins, que ha de ser ratificada per l'òrgan competent de la UPC.
 • Modificació de la matrícula:
  Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiantat haurà de modificar la matrícula condicional per tal que les assignatures convalidades constin a l'expedient. La sol·licitud de modificació és fa per l'e-Secretaria en un termini que s´indiqui a l´email.
 • Resolució definitiva:
  Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, s'ha de revisar i modificar d'acord amb la resolució corresponent.

Informació d´interès