Comparteix:

Activitats universitàries específiques de l'Escola de Camins

Bloc cultural de ciència i tecnologia

Cursos, seminaris i workshops realitzats a l'Escola o en altres institucions afins, considerats d'interès per l'Escola de Camins:

 • Seminaris de transport
  Curs anual organitzat per l´Escola de Camins i BIT
  Del 21 de febrer al 10 d´abril 2024
  Es poden reconèixer 2 ECTS
 • Ús d´explosius a les obres públiques             SENSE INFORMACIÓ 2024
  Curs organitzat pel DECA
  Es pot reconèixer 1 ECTS
 • Curs d'introducció ISTRAM learning program
  Curs organitzat per la DAEC (Delegació d'Alumnes)
  Fins al 31 de juliol del 2024
  Es pot reconèixer 1 ECTS
 • Curs bàsic de modelatge BIM amb REVIT    SENSE INFORMACIO 2024 
  Curs organitzat per la DAEC (Delegació d'Alumnes)
  Es pot reconèixer 1 ECTS
 • Olimpíada Enginyeria de Camins Canals i Ports
  Organitzada per l´Escola de Camins
  Participació en l´organització
  Març 2024
  Es pot reconèixer 1 ECTS
 • Cursos de busseig
  Només per a estudiants del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar
  Curs organitzat per l'Associació Esportiva Puro Buceo
  Es poden reconèixer fins a 6 ECTS
 • Tècnic/a esportiu vela
  Només per a estudiants del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar i del Grau en Enginyeria Ambiental
  Curs organitzat per la Federació Catalana de Vela
  Es pot reconèixer fins a 4 ECTS (a raó d´1 ECTS cada 30h de formació)
 • Workshop biodiversitat marina
  Només per a estudiants del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar i del Grau en Enginyeria Ambiental
  Curs organitzat per l'Associació Sanamares
  Del 15 d´abril al 24 de maig 2023
  Es pot reconèixer 1 ECTS

Bloc de representació de l'estudiantat

 • Membre de la DAEC (Delegació d'Estudiants) participant en comissions de centre
  Membre durant un curs amb assistència al menys al 80% de les reunions
  Es pot reconèixer 1 ECTS per curs
 • Delegat de centre
  Membre durant un curs (es precisa vist-i-plau del Consell de l'Estudiantat)
  Es poden reconèixer 6 ECTS per curs
 • Membre de la Junta d'Escola
  Membre durant un curs amb assistència al menys al 80% de les reunions
  Es pot reconèixer 1 ECTS per curs

Com heu de fer la sol·licitud?

En els períodes establerts al calendari de tràmits acadèmics, l'estudiantat haurà de sol·licitar que s'incorpori l'activitat a l'aplicatiu per tal que pugui realitzar la sol·licitud de reconeixement en la seva darrera matrícula, mentre quedin crèdits optatius per cursar.

 • Accediu a l'e-Secretaria (cal disposar de l'usuari i contrasenya).
 • Aneu a l'apartat Instàncies. Escolliu l'opció Sol·licitud. A continuació, seleccioneu Convalidacions, adaptacions i reconeixements.
 • Haureu d'especificar l'activitat que voleu reconèixer amb cada certificació.
 • En el mateix termini cal lliurar la documentació acreditativa al SIAE Camins (originals i fotocòpies de la documentació que acrediti haver realitzat l'activitat).

Quan heu de fer la sol·licitud?

En el darrer curs acadèmic durant el període establert en l'apartat Reconeixement de crèdits per activitats universitàries del Calendari de tràmits dels estudis de grau.

Com s'emet la resolució?

Un cop resolta la sol·licitud per l'eSecretaria, haureu de sel·leccionar l'activitat reconeguda, a l'apartat Expedient > Reconeixement d'activitats.

Per abonar-la a l'entitat bancària, es pot imprimir el full de pagament corresponent des de l'apartat d'impresos de l'eSecretaria. També es pot fer el pagament mitjançant tarja de crèdit/dèbit o línia oberta de CaixaBank, des del mateix apartat de l'e-Secretaria.

Els crèdits no queden reconeguts fins que s'ha abonat l'import de la seva matrícula.

Normativa de referència