Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud excepcional d´exempció de la mobilitat obligatòria per causes degudament justificades >Substitució de la mobilitat obligatòria per pràctiques amb component internacional

Qui ho pot sol·licitar ?

Estudiants matriculats/des d´estudis del :

 • Grau en Enginyeria Civil (GEC)
 • Bachelor´s Degree in Civil Engineering (BdCE)
 • Grau en Enginyeria Geològica (GEG)
 • Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP)

Què és ?

 

 • Els estudiants del Grau en Enginyeria Civil i Bachelor’s Degree in Civil Engineering han de realitzar una estada de mobilitat de manera obligatòria. El nombre mínim de crèdits per superar la mobilitat obligatòria és de 18 ECTS d’assignatures reconegudes a l’Escola que hagin estat aprovades o 18 ECTS de pràctiques internacionals realitzades.

  L´article 7 de la Normativa Acadèmica específica dels estudis de grau de l´Escola de Camins indica que "Els estudiants del Grau en Enginyeria Civil i Blachelor’s Degree in Civil Engineering que per causes degudament justificades no puguin realitzar l'estada de mobilitat obligatòria, podran sol·licitar la substitució de la mobilitat obligatòria per la realització de pràctiques en una empresa amb component internacional. Les sol·licituds s'hauran de presentar i acreditar documentalment a partir de 2n curs. Aquestes sol·licituds seran resoltes per la Direcció de l'Escola".

 • Els estudiants del Grau en Enginyeria Geològica han de realitzar una estada de mobilitat de manera obligatòria. El nombre mínim de crèdits per superat la mobilitat obligatòria és de 18 ECTS d’assignatures aprovades o 18 ECTS de pràctiques internacionals realitzades.

  L´article 7 de la Normativa Acadèmica específica dels estudis de Grau en Enginyeria Geològica indica que "Els estudiants que per causes degudament justificades no puguin realitzar l'estada de mobilitat obligatòria, podran sol·licitar la substitució de la mobilitat obligatòria per la realització de pràctiques en una empresa amb component internacional. Les sol·licituds s'hauran de presentar i acreditar documentalment a partir de 2n curs. Aquestes sol·licituds seran resoltes per la Direcció de l'Escola".

 • Els estudiants del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que no hagin realitzat prèviament durant els seus estudis de grau una estada de mobilitat equivalent a 18 ECTS, la mobilitat en el màster esdevé obligatòria. El nombre mínim de crèdits per superar la mobilitat obligatòria és de 18 ECTS d’assignatures reconegudes/aprovades o 18 ECTS de pràctiques internacionals realitzades.

  L´article 7 de la Normativa Acadèmica específica dels estudis de màster de l´Escola de Camins indica que "Els estudiants del MECCP que per causes degudament justificades no puguin realitzar l'estada de mobilitat obligatòria, podran sol·licitar la substitució de la mobilitat obligatòria per la realització de pràctiques en una empresa amb component internacional. Les sol·licituds s'hauran de presentar i acreditar documentalment al SIAE de graus i màsters de l’Escola de Camins. Aquestes sol·licituds seran resoltes per la Direcció de l'Escola".

Com heu de fer aquest tràmit ?

 

1. Efectuar una primera sol·licitud per l´e-Secretaria>Instàncies>Sol·licitud>Mobilitat, indicant i acreditant la motivació. Un cop valorada, aquesta sol·licitud és resolta pel Sotsdirector de Mobilitat de l´Escola.

2. Si la primera sol·licitud és resolta favorablement, l´estudiant haurà de presentar pel SIAE Camins Graus i Màsters, un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de 540 hores i un Projecte Formatiu que justifiqui el component internacional que autoritza el Secretari Acadèmic, responsable de pràctiques de l´Escola.

3. Paral·lelament l´estudiant haura d´efectuar una instància per l´e-Secretaria>Instàncies>Sol·licitud>Mobilitat, sol·licitant que es reconegui el conveni de pràctiques lliurat com a substitució de la mobilitat obligatòria. Aquesta sol·licitud és resolta per la Secretària Acadèmica, responsable de pràctiques de l´Escola.

4. Si aquesta segona sol·licitud és resolta favorablement, un cop finalitzat el període de pràctiques l´estudiant lliura els informes de valoració d´estudiant i empresa i un cop avaluats, s´inclou a l´expedient l´exempció de la mobilitat obligatòria.

 

Normativa de referència