Comparteix:

Ordre de domiciliació bancària SEPA-IBAN

Des del curs 2014-2015, per realitzar el pagament domiciliat o fraccionats de la matrícula és imprescindible lliurar a l’Escola l’ordre de domiciliació bancària SEPA-IBAN signada pel titular del compte i l’estudiant, abans del dia de matrícula.

Qui ho pot sol·licitar

Tots aquells estudiants que hagin estat matriculats anteriorment en la UPC i que vulguin realitzar el pagament de la matrícula domiciliat o fraccionadament.

Com realitzar el document de l’ordre de domiciliació bancaria SEPA-IBAN

Per generar l’ordre de domiciliació cal d'accedir a l'e-Secretaria amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • En el menú "Expedient", escolliu l'opció "Comptes bancaris".
 • Premeu el botó "Afegir un nou compte".
 • Introduïu les dades del titular del compte i de les dades del compte
 • Una vegada introduïdes les dades, si aquestes son correctes premeu el botó "Guardar". Si heu de fer alguna correcció premeu el botó "Cancelar"

Per imprimir l'ordre de pagament heu d'accedir al formulari "Comptes bancaris"

 • Premeu el botó "Document" situat en l'apartat "Aquests són els teus comptes".
 • Imprimiu el document.
 • Signeu l’ordre de pagament
  L'ordre de pagament ha d'anar signada per l'estudiant i la persona titular del compte (si és un altre persona).
  La signatura ha de ser original (preferiblement en color blau). No són valides les signatures digitals ni escanejades o fotocopiades.

Un cop generat el document d'ordre de pagament des de l'e-Secretaria, no podeu fer cap esmena.

Si us heu equivocat haureu de tornar a accedir a l'e-Secretaria, afegir un nou compte, prement el botó corresponent, i modificar les dades.

Com lliurar el document de l'ordre de pagament SEPA-IBAN

L'ordre de pagament original i signada s'ha de lliurar a l'Escola de Camins per tal que sigui validada.

Podeu lliurar l’ordre de domiciliació al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins), en horari d'atenció a l'usuari.

Un cop lliurat el document podreu consultar quan l’ordre de pagament ha estat validada pels serveis administratius de la Universitat, a l'apartat "Expedient > Comptes bancaris" de la e-Secretaria. A partir d’aquest moment podreu seleccionar la modalitat de pagament domiciliat o fraccionat per abonar la matrícula.

Quan lliurar la documentació

La data màxima per lliurar la documentació és 10 dies abans de la data assignada de matrícula.

La documentació rebuda amb posterioritat a aquesta data pot ser que no estigui validada el dia assignat de matrícula, en aquest cas, per finalitzar la matrícula, haureu de seleccionar el pagament en modalitat "Efectiu". A partir d'aquest moment podeu realitzar una sol·licitud per la e-Secretaria especificant que voleu canviar la modalitat de pagament, un cop sigui validada la documentació lliurada.

En l'apartat de la e-Secretaria "Expedient > Comptes bancaris" podreu consultar quan l’ordre de pagament ha estat validada pels serveis administratius de la Universitat. A partir d’aquest moment podreu seleccionar la modalitat de pagament domiciliat o fraccionat per abonar la matrícula.

Més informació