Vés al contingut (premeu Retorn)

Proves de superació de requisits formatius complementaris per a homologar un títol universitari estranger

La homologació d'un títol universitari estranger és el reconeixement a Espanya de la validesa acadèmica d'un títol universitari estranger. L'homologació és competència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La resolució de la sol·licitud pot veure's condicionada pel fet que es superin o no els requisits formatius complementaris. Aquests complements de formació han de superar-se un cop obtinguda la resolució d'homologació d'un títol, i tenen la finalitat d'equiparar titulacions. Superar aquests requisits és necessari per a continuar amb l'homologació.

Les persones que disposin de la resolució definitiva del ministeri, han de dirigir-se a qualsevol universitat espanyola que hagi implantat completament els estudis que permeten obtenir el títol espanyol corresponent. No és necessari comunicar al ministeri la universitat escollida.

A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Escola de Camins) es realitzen proves de requisits formatius complementaris per a les titulacions següents:

 • Enginyeria de Camins Canals i Ports
 • Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
 • Enginyeria Geològica

Qui ho pot sol·licitar

Persones que disposin de la resolució definitiva del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. L'homologació del títol ve condicionada per la superació prèvia dels requisits formatius complementaris que s'indiquin.

El termini per superar aquests requisits s'indica a la mateixa resolució. Un cop passat aquest termini, si el sol·licitant no ha superat els requisits complementaris, la resolució d'homologació condicionada caducarà.

Com realitzar les proves

Inscripció a la prova per superar els requisits formatius
 • Cal presentar la sol·licitud al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins), en horari d'atenció a l'usuari, i adjuntar la còpia autèntica de la resolució definitiva emesa pel Ministeri d'Educació i la còpia del passaport o DNI.
 • Un cop entregada la sol·licitud, al cap d'uns dies rebreu per correu electrònic una matrícula amb una taxa (que haureu d'abonar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH) i us comunicarem la data màxima de lliurament del justificant de pagament de la taxa.
 • En el moment que l'Escola de Camins rebi el justificant de pagament de la taxa, comença a tramitar-se la sol·licitud.
  En cap cas l'admissió per a realitzar les proves atorga la condició d'alumne de la universitat. Per tant, tampoc atorga el dret a fer servir les seves instal·lacions i serveis ni a consultar al professorat. L'únic vincle entre la persona interessada i la universitat és l'avaluació i certificació final d'aquestes proves, en el període establert i regulat per la normativa vigent.

Publicació de les dates de les proves

Un cop finalitzat el període de preinscripció es publicaran, en aquest apartat, les dates de realització de les proves d'homologació.

 • Convocatòria de Febrer
 • Convocatòria de Maig

* Publicació del calendari amb posterioritat a la inscripció.

Publicació de los resultats

Un cop realitzades les proves es publicaran, en aquest apartat, els resultats de les proves d'homologació.

** Publicació dels resultats amb posterioritat a la inscripció.

Recollida del certificat acreditatiu
 • Des de la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM) de l'Escola de Camins, es contacta amb les persones interessades per informar que s'ha emès el seu certificat acreditatiu.
 • La persona interessada podrà passar a recollir el seu certificat acreditatiu pel SIAE-Camins, en horari d'atenció a l'usuari.

Quan fer la sol·licitud

 • Convocatòria de Febrer: inscripció del 4 al 15 de desembre de 2017
 • Convocatòria de Maig: inscripció del 9 al 20 d'abril de 2018

Normativa de referència

Models de sol·licitud