Vés al contingut (premeu Retorn)

Homologació de títols estrangers d´educació superior a títols oficials universitaris espanyols

L'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols oficials universitaris espanyols de grau o màster que són necessaris per obtenir accés a una professió regulada a Espanya, és el procés que reconeix que la formació que has rebut per superar una titulació en una universitat estrangera és equivalent a la que s'exigeix per obtenir una d'aquestes titulacions universitàries impartides a l'Estat Espanyol.

A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Escola de Camins - UPC) es realitzen proves d´aptitud per acreditar requisits formatius complementaris per a l´exercici de la professió habilitada pel títol de:

  • Enginyer o Enginyera de Camins Canals i Ports
  • Enginyer o Enginyera Tècnic/a d'Obres Públiques
Poden iniciar aquest tràmit les persones amb un títol o diploma d´educació superior amb validesa oficial, obtingut a l´estranger.

 

Procediment

 1 

INTERESSAT/DA

> Inicia la tramitació davant el Ministerio de Universidades, de la "Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España"


> Pot sol·licitar informació a la Alta Inspección de Educación del Ministerio en Barcelona 

 2 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

> Emet una resolució individual que pot quedar condicionada a la prèvia superació d´uns requisits formatius complementaris. Aquests requisits s´hauran de superar en una Universitat espanyola de lliure elecció que imparteixi el títol que es vol homologar, mitjançant els mecanismes d´avaluació que la Universitat tingui establerts

 3 

INTERESSAT/DA

> Sol·licita la inscripció a les proves d´aptitud per a l´acreditació dels requisits formatius complementaris emplenant l´imprès de sol·licitud

 

> Adjunta a l´adreça electrònica   la sol·licitud signada, la resolució del Ministerio i còpia del document d´identitat (DNI, NIE o Passaport)

 

> S´ha de sol·licitar la inscripció només a les proves d´aptitud que es vulguin superar en aquesta convocatòria 

4

SIAE CAMINS

> Inicia la tramitació de la sol·licitud i informa de l´import  de la taxa d´inscripció a les proves que l´interessat/da ha d´abonar amb targeta bancària

 

> Informa l´interessat/da com obtenir el temari de les proves

 5 

ESCOLA DE CAMINS

 

> Emet Certificat de la superació de la totalitat de les proves, prèvia sol·licitud per part de l´interessat/da

Període de sol·licitud

 

  • CONVOCATÒRIA ÚNICA PER CURS: pendent aprovació

Dates d´examen

 

  • CONVOCATÒRIA CURS 2023/24: pendent aprovació

Publicació de resultats

 

  • CONVOCATÒRIA CURS 2023/24

Informació d´interès