Comparteix:

Postil·la de l´Haia

Descripció

El tràmit de postil·la consisteix a col·locar sobre un document públic, o una prolongació d'aquest document, una postil·la o anotació que certifica l'autenticitat de la signatura dels documents públics expedits en un país signant del XII Conveni de la Haia, de 5 d'octubre de 1961, pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers que hagin d'esdevenir efectius en un altre país signant.

Així, els documents emesos en un país signant del Conveni que hagin estat certificats per una postil·la hauran de ser reconeguts a qualsevol altre país del Conveni sense necessitat d'un altre tipus d'autenticació.

Quins documents acadèmics es poden postil·lar

Com tramitar la postil·la a Barcelona

  1. Adjuntar els documents en format digital a l´adreça de correu electrònic: 
  2. Solicitar cita prèvia a l´Alta Inspección de Educación de Barcelona (c. Bergara 12, 5ª planta) per a la seva validació amb l´enllaç següent : https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU
  3. Imprimir els document digitals amb signatura electrònica
  4. El dia de la cita prèvia, presentar els documents impresos que prèviament has enviat per email per a legalitzar
  5. Un cop tinguis validats tots aquests documents hauràs de sol·licitar cita prèvia a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Barcelona (c. Caballero 52-56) per a la finalització d´aquest tràmit amb la postil·la de l´Haia definitiva: https://cita-previa.mjusticia.gob.es/citaprevia/#!/es/newAppointment?uuid=020a-389cc-ea4d-fe060

Enllaços