Vés al contingut (premeu Retorn)

Certificació acadèmica oficial

El Certificat acadèmic és un document oficial expedit pels serveis administratius de l'Escola de Camins on es certifiquen totes les dades acadèmiques de l'estudiant segons consten al seu expedient.

En sol·licitar la certificació acadèmica oficial caldrà abonar la taxa establerta en el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent.

Qui ho pot sol·licitar

 • Persones titulades i l'estudiantat en ensenyaments impartits en l'Escola de Camins.
 • Una tercera persona presentant un document d'autorització al seu nom per poder realitzar el tràmit.

Com fer la sol·licitud

Podeu realitzar la sol·licitud de la certificació acadèmica presencialment per internet o a distància per correu postal.

 

Sol·licitud per l´e-Secretaria :

L'estudiantat de l'Escola de Camins podran realitzar la sol·licitud per la e-Secretaria.

 • Accediu a l’e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC:

 • Efectueu el pagament de les taxes des de l’e-Secretaria.

 • Un cop abonada la taxa des de la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i Màster (USGEGM) s'iniciarà el tràmit d'expedició de la certificació.
  La certificació es podrà recollir aproximadament en 4 dies laborables després de la data de pagament.
Sol·licitud presencial (casos excepcionals) :
 • La persona interessada s'haurà de personar al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins) en horari d'atenció a l'usuari.
 • Complimenteu la sol·licitud de certificació acadèmica i lliureu-la a la finestreta del SIAE-Camins.
 • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada ha d'aportar el document d'autorització amb la signatura original de l'interessat i la fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada.
 • El pagament de la taxa el podeu realitzar amb targeta de crèdit o des de qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb la UPC.

 • Un cop abonada la taxa i retornat el justificant de pagament al SIAE Camins, s'iniciarà el tràmit d'expedició de la certificació que es podrà recollir aproximadament en 4 dies laborables després de la data de pagament.
Sol·licitud a distància :

 

En el cas que residiu fora del país o no us sigui possible dirigir-vos presencialment al SIAE Camins, en horari d'atenció a l'usuari, ni fer la sol·licitud per la e-Secretaria podeu realitzar la sol·licitud per correu postal.

 • Complimenteu la sol·licitud de certificació acadèmica i feu-la arribar per correu postal a la USGEGM de l’Escola de Camins, juntament amb una fotocòpia del DNI vigent (en cas de persones amb nacionalitat espanyola) o del passaport (en cas de persones amb nacionalitat estrangera). És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures escanejades ni fotocopiades).
 • Un cop rebem la sol·licitud a la USGEGM emetrem les taxes i les enviarem a la persona interessada per correu electrònic.
 • Aboneu la taxa en qualsevol oficina financera de CaixaBank, Banc Sabadell o Banco Santander-Xarxa BCH.
 • Envieu el resguard de pagament de les taxes per correu postal o per correu electrònic (Estudis de grau: . Estudis de màster: ) al SIAE Camins Graus i Màsters de l'Escola de Camins.
 • Un cop rebut els resguard de pagament des de la USGEGM s'iniciarà el tràmit certificació que estarà disponible en 4 dies laborables després de la data de pagament.
 • El SIAE Camins Graus i Màsters us enviarà la certificació per correu postal certificat a l'adreça indicada en la sol·licitud.

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic. Podeu consultar l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE-Camins en l'apartat "Tràmits acadèmics" de la web de l'Escola de Camins.

Important : en les sol·licituds iniciades a partir del dia 24 de juliol de 2017 no us podrem garantir la seva tramitació abans de la data de tancament estival.

Com recollir la certificació

La persona interessada, o una tercera persona presentant document d'autorització, podrà recollir la certificació al SIAE-Camins en horari d'atenció a l'usuari. La certificació es podrà recollir aproximadament en 4 dies després de la data de pagament.

Podeu comprovar l´estat de tramitació de la certificació pel vostre compte personal d´e-Secretaria.

Si voleu rebre la certificació per correu postal certificat, haureu de fer una sol·licitud pel vostre compte personal d´e-Secretaria>Tràmits>Altres tràmits>Altres tipus d´instàncies, indicant l´adreça postal d´enviament.

Model de sol·licitud

Informació d'interès