Vés al contingut (premeu Retorn)

Continuïtat d'estudis de Màster

La permanència de l'estudiantat als estudis de màster està regulada a l'article 6 de la Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC.

Els requisits de permanència als estudis de màster de la UPC són:

  • Rendiment mínim del primer any acadèmic: L'estudiantat que es matricula en els estudis de màster ha d'aprovar un mínim de 15 ECTS el primer any acadèmic. Consulteu l'article 6.2 de la normativa acadèmica.

L'estudiantat que un cop finalitzats aquest terminis no compleixi amb els requeriments de permanència serà desvinculat dels estudis.

La resolució provisional es pot consultar a:

L'estudiantat afectat pot sol·licitar, de forma motivada i degudament documentada, l'ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits exigits per a primer any acadèmic, al/a la professor/a responsable del màster.

Qui ho pot sol·licitar

L'estudiantat afectat per la normativa de permanència dels estudis de màster en el curs vigent.

Com fer la sol·licitud

Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar per la e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les intranets de la UPC:

  • En el menú "Tràmits", escolliu l'opció "Permanència".
  • Seleccioneu el formulari "Continuïtat d'estudis".
  • Empleneu els apartats "Exposo" i "Sol·licito" especificant el motiu pel qual sol·liciteu la continuïtat dels estudis.
  • Lliureu, dins del mateix termini, la documentació acreditativa al SIAE-Camins en horari d'atenció a l'usuari, especificant el codi de la sol·licitud realitzada per l'e-Secretaria.

Quan fer la sol·licitud

Tant sols podeu realitzar la sol·licitud de continuïtat d'estudis en les dates establertes en el calendari de tràmits acadèmics dels estudis, publicat en l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Tota sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats, i, tot i això, la sol·licitud podrà ser denegada.

Com s'emet la resolució

Un cop finalitzat el període d'al·legacions l'Escola de Camins publicarà la resolució definitiva de les persones desvinculades dels estudis en el curs vigent.

Podreu consultar la resolució definitiva a:

Normativa de referència