Vés al contingut (premeu Retorn)

EUA i Canadà

Aquest programa permet fer estades d'estudis a les universitats d'Estats Units i Canadà amb les quals l'Escola té signats acords d'intercanvi.

L'estada d'estudis porta associat el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la universitat estrangera.

PROGRAMA: PROGRAMES UPC-USA; UPC-CANADÀ
Àmbit de la convocatòria: Universitats determinades dels països corresponents.
Modalitat d'intercanvi: Assignatures i/o TFG/TFM.
Exempció de matrícula a la universitat de destinació: En el cas de l'Illinois Institute of Technology (research option), no. En el cas de l'École Polytéchnique de Montréal, sí.
Normativa del programa:
  • Ser estudiant d'una titulació oficial de l'Escola de Camins.
  • Tenir nacionalitat d'un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d'estada a Espanya, en vigor.
  • S'ha de tenir un mínim de crèdits ETCS matriculats/superats segons el tipus d'estudis.

  • Realitzar una estada mínima d'un quadrimestre i màxima de 2 quadrimestres.
  • Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L'Escola recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l'estada de mobilitat.
Possibles ajuts/beques:
  • Possibilitat d'obtenir l'ajut MOBINT de l'AGAUR, excepte per als estudiants participants al programa UPC-Empresa.