Comparteix:

Qualitat

L'Escola de Camins té per objectiu consolidar una cultura de qualitat en l'àmbit universitari, i l'entén com un factor estratègic per aconseguir que les competències, habilitats i aptituds dels seus egressats siguin reconegudes i valorades pels empleadors i per la Societat en general.

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

L'Escola de Camins amb l'objectiu d'afavorir la millora contínua i de garantir un nivell de qualitat que faciliti el procés de disseny, implantació i desenvolupament dels nous títols, ha elaborat un Manual i un Sistema de qualitat.

L'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha valorat positivament i ha certificat el Sistema de garantia de qualitat de l'Escola.

Marc VSMA

La verificació, el seguiment de la implantació del títol, la introducció de possibles modificacions i l'acreditació són els processos d'avaluació que configuren el cicle de vida d'una titulació.

 

Documentació

AQUÍ podeu consultar tota la documentació al respecte, ordenada per titulacions.

L'Escola en xifres: