Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Doctorat en Enginyeria Civil

Criteris d'accés:

  • Títol oficial de màster universitari o equivalent, expedit per un país de l’EEES (*).
  • Títol d'un país aliè a l'EEES, prèvia comprovació de l'equivalència (*).
  • Tenir una formació universitària equivalent a 300 ECTS (5 anys) i haver superat 60 crèdits ECTS inclosos a un o més màsters universitaris, d'acord amb l'oferta de la UPC.
  • Títol de grau de 300 ECTS.
  • Haver obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (RD 778/1998) o la Suficiència investigadora (RD 185/1985).
(*) Aquests títols han de facultar per a l'accés als estudis de doctorat al país d'origen.

Condicions d'admissió:

La Comissió de Recerca i Postgrau (CRP) de l'Escola fa la coordinació acadèmica del doctorat en enginyeria civil, i aprova l'admissió dels doctorands proposats pel coordinador del programa. La CRP valora la idoneitat de la temàtica de les tesis i de la seva direcció.

Consulteu les condicions d'admissió al programa de doctorat en enginyeria civil.

Per sol·licitar l'admissió cal fer la preinscripció via web, des de l'espai del candidat de la UPC.

Consulteu també el calendari acadèmic, per conèixer els terminis de matrícula i del curs.