Comparteix:

Tallers "Descobreix l'enginyeria que mou el món"

La utilització de residus en els materials de construcció en matrius en base ciment i la seva durabilitat

Assajarem mostres de formigó (assaig químics i mecànics) amb residus i les compararem amb els formigons estàndards. També mostrarem com la química ens permet conèixer l'estat del formigó amb i sense l'addició de residus i valorar la seva durabilitat.

Presentació dels avenços realitzats a l'Escola de Camins en matèria de simulació per ordinador per a projectes d'enginyeria.

La simulació, avui en dia, és una eina indispensable per al disseny en enginyeria i permet fer prediccions en àmbits molt variats.

Veurem exemples i aplicacions relacionats amb la simulació de tsunamis, desplaçaments de terres, disseny de presses, així com simulacions en biomedicina i aplicacions en la salut, simulacions ambientals per a l'optimització del funcionament de telescopis astronòmics, aerodinàmica de vehicles i altres aplicacions industrials.

Per què la sorra es converteix en un fluid?

L'objectiu de la demostració seria el d'explicar les causes que originen el fet de que un material granular es comporti mecànicament com un líquid.

La liquació de sorres és un fenomen que es presenta quan la pressió de l'aigua iguala la pressió originada per el pes de la sorra. Las causes més comunes solen ser les forces d'infiltració originades per circulació d'aigua o l'increment de pressió d'aigua degut a un terratrèmol.

En la sessió s'introduirà el fenomen tot mostrant imatges de liquació produïda per terratrèmols, entre d'altres situacions. Tot seguit es farà un experiment en una columna de sorra on s'anirà augmentant la pressió de l'aigua fins a aconseguir la liquació del material augmentant la pressió de l'aigua; en aquest moment es podrà constatar que efectivament el material ha perdut la seva resistència al tall.

Com es mouen els edificis durant un terratrèmol?

Al taller, veurem maquetes d'edificis, amb les quals, utilitzant la plataforma de hardware Arduino, analitzarem el moviment d'aquestes davant d'un terratrèmol. A més, generarem terratrèmols digitals i veurem què succeeix!

Introducció a la simulació i el modelat numèric a través d'una taula de sorra amb Realitat Virtual.

Els participants podran jugar amb la taula i experimentar amb els efectes dels canvis de la topografia a la xarxa fluvial.

Es presentaran exemples de les innumerables aplicacions científiques i industrials de l'enginyeria computacional.

Energia eòlica flotant en alta mar: Un futur d'oportunitats

Xerrada en la que es pretén dotar als alumnes d'una idea general del gran potencial de l'energia eòlica marina, així com mostrar alguns dels actuals prototips desenvolupats arreu del mon i els seus avantatges/inconvenients.

Es realitzarà una breu introducció a les tasques de l'enginyer civil en aquest camp així com les de la resta d'enginyers que participen en el desenvolupament d'aquesta energia verda

Els fluxos d'aigua i la societat

S'explicaran les diferents condicions en què es pot transportar l'aigua, la necessitat de fer-ho i el paper que hi juguem els enginyers civils.

Mitjançant el canal de pendent variable del Laboratori de Mecànica de Fluids es mostraran les principals característiques de l'aigua en moviment i la seva interacció amb diferents estructures.

L'aigua que ens arriba a casa prové dels rius, dels embassaments i dels aqüífers.

Tanmateix, aquesta aigua ha de passar per un procés de tractament complex abans de poder consumir amb garanties sanitàries (absència de microorganismes i substàncies tòxiques). El procés principal en la potabilització d'aigua és l'eliminació de la matèria en suspensió de l'aigua. Això es realitza mitjançant un procés de coagulació/floculació i posterior sedimentació.

 

Apunta't-hi ja!