Comparteix:

Documentació preinscripció

La documentació obligatòria a adjuntar a la sol·licitud d'admissió a un màster dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al programa de màster. La sol·licitud d'admissió no es validarà, ni entrarà en el procés de selecció, si no s'annexa la documentació a la aplicació online.

Consulta la documentació per a cada tipologia de màster als enllaços següents: