Comparteix:

Seminari Nadia Pinardi

"Bridging oceanography and coastal engineeering: bridging the gap between science and society."

 

foto mostra

 

Nadia Pinardi

Ph.d. en Física Aplicada per la Univesitat de Harvard i professora titular d'Oceanografia a la Univesitat de Bolonya.

 

Nadia PINARDI és doctora en Física Aplicada per la Universitat de Harvard i és professora titular d'Oceanografia a la Universitat de Bolonya. Els seus interessos van des de la modelització numèrica i les prediccions oceàniques, fins a l'assimilació de dades, la modelització numèrica de les interaccions fisicobiològiques marines i els contaminants al mar.

 

Ha escrit més de cent setanta articles en revistes revisades per parells sobre una àmplia gamma de temes. L'últim tema de la seva investigació és la comprensió de les incerteses en el pronòstic conjunt, el modelatge numèric de vessaments de petroli juntament amb pronòstics oceanogràfics operatius i l'anàlisi d'índexs climàtics a la Mar Mediterrània, com l'índex de circulació de bolcada del Mar Mediterrani .

 

Més informació

 

 

Nadia PINARDI holds a Ph.D. in Applied Physics from Harvard University, and she is full professor of Oceanography at Bologna University. Her interests range from ocean numerical modelling and predictions to data assimilation, numerical modelling of the marine physical-biological interactions and pollutants at sea.

 

She has written more than hundred and seventy papers in peer reviewed journals on a wide range of subjects. The last topic of her research is the understanding of uncertainties in ensemble forecasting, oil spill numerical modelling coupled to operational oceanographic forecasts and the analysis of climate indices in the Mediterranean Sea, such the Mediterranean Sea Overturning Circulation index.


Futher information

Data, hora i lloc

Cal fer inscripció a través del següent formulari:
 

Organitza

 

Vídeo del Seminari