Comparteix:

Fòrums d'empresa

Des de l'Escola de Camins es promou l'organització de diversos esdeveniments que són punt de trobada entre els estudiants i l'entorn professional i empresarial i que afavoreixen la inserció laboral dels nostres estudiants.

Actualment a l'Escola de Camins se celebra periòdicament el següent fòrum d'empresa:

Futur Civil

La jornada anual de Futur Civil s'adreça especialment als estudiants del últims cursos de l'Escola i se celebra a la primavera.

Els objectius d'aquesta convocatòria són:

  • Donar a conèixer les possibilitats i opcions professionals del sector.
  • Facilitar punts de trobada.
  • Impulsar activitats conjuntes entre estudiants, empreses i institucions públiques.