Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació de protecció de dades - Llistes de distribució

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
comunicacio.camins@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F005 - Difusió mitjançant llistes de distribució d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials

Legitimació

Per consentiment

Destinataris

Nacionals
  • A altres universitats per a la prestació de serveis bibliotecaris a través de la cooperació i per a l’organització d’esdeveniments culturals, socials i esportius; a entitats que ofereixen serveis i que han signat convenis de col·laboració amb la UPC.
  • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: organismes responsables de l’esport universitari.
  • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries per gestionar el cobrament dels serveis.
Internacionals

No estan previstos.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT.