Comparteix:

Estudis

Graus

L'objectiu principal dels estudis de grau és formar professionals amb una base científica excel·lent i amb gran capacitat analítica i instrumental. Els nostres graduats estan preparats per a comprendre i resoldre problemes i per a utilitzar instruments de coneixements dels sistemes complexos tant de medi ambient, de territori i ciutat i la seva interacció amb la societat.

 

El Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) en Enginyeria de Camins, Canals i Ports permet cursar un grau universitari i un màster universitari de manera successiva, mitjançant diferents itineraris orientats a l'especialització professional.

PARS en Enginyeria de Camins Canals i Ports

Grau en Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria Ambiental

Grau en Ciència i Tecnologies del Mar

PROGRAMES DE GRAU EN EXTINCIÓ


Màsteres Universitaris

Màster amb atribucions

Aquest màster habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer i Enginyera de Camins, Canals i Ports.

Màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports

Màsters especialitzats

Màster en Enginyeria Estuctural i de la Construcció

Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Màster en Enginyeria Ambiental

Màster en Ambiental (pla 2024)

Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Ambient

Màster en Structural Analysis of Monuments & Historical Constructions

Màster en Mobilitat Urbana

Màster en Enginyeria del Terreny

Màsters Erasmus Mundus

L'Escola ofereix 3 màsters Erasmus Mundus, un segell de qualitat europeu. Aquests estudis s'imparteixen conjuntament amb universitats estrangeres i l'estudiant pot cursar part de la formació a cada centre.

Màster Erasmus Mundus en Flood Risk Management

Màster Erasmus Mundus en Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)

Màster Erasmus Mundus en Coastal and Marine Engineering and mangement (CoMEM)

Màster Erasmus Mundus in Risk Assessment and Management of Civil Infrastructures

Dobles titulacions

L'Escola ofereix diverses possibilitats d'obtenir dobles titulacions. Aquests estudis s'imparteixen conjuntament amb altres escoles de la UPC de manera que l'estudiant pot cursar part de la formació a cada centre.
Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Enginyeria Civil
Doble Grau en Enginyeria Ambiental i Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

 

Doble Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Mobilitat Urbana
Doble Màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports i Enginyeria Estructural i de la Construcció
Doble Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria de Mines

PROGRAMES INTERNACIONALS