Comparteix:

Projecte i tesina

Els estudiants d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports han d'elaborar un Projecte i una tesina de fi de carrera. Aquests dos treballs consten del següent:

Projecte de fi de carrera

Projecte relatiu a qualsevol aspecte de l'enginyeria civil, sota la direcció d’un o més tutors. L'estudiant presentarà el projecte en públic i, a continuació, l'avaluarà un tribunal.

Tesina de fi de carrera

Estudi o treball tècnic que aprofundeix en alguna àrea de coneixement de l'enginyeria civil, escollida entre les matèries d'intensificació definides al pla d'estudis. Dirigeix el treball un tutor.

Relació de defenses per a la convocatòria vigent: