Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits acadèmics generals d'accés

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol.
  • Tenir un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Tenir un títol oficial de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui la persona interessada, ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments de màster.

    Si el títol no està homologat la Universitat ha de comprovar que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. A aquest efecte, el centre docent pot sol·licitar la documentació que consideri necessària per tal de dur a terme la comprovació.