Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud del títol PRESENCIAL

Una vegada els/les estudiants han finalitzat estudis i assolit els requisits necessaris tal i com s'estableixen a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, tenen dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer en el territori europeu la titulació estudiada. Se sol·licita el SET al mateix moment en què se sol·licita el títol.

Qui ho pot sol·licitar

 • La persona interessada, titulada a l'Escola.
 • Una tercera persona presentant un document d'autorització al seu nom per poder realitzar el tràmit.

Documentació necessària

 • Persones amb nacionalitat espanyola : cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent
 • Persones amb nacionalitat estrangera : cal presentar original i fotocòpia del Passaport vigent
 • Persones autoritzades : cal que s´identifiquin, cal que presentin document d´autorització, fotocòpia del DNI (o Passaport) vigent de la persona interessada i sol·licitud d'expedició complimentada i amb signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures fotocopiades o escanejades)

Com fer la sol·licitud presencialment

 

 • La persona interessada haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA (Informació i tràmits) al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE Camins). El SIAE facilitarà la sol·licitud d'expedició per tal què la persona sol·licitant la revisi i la signi. Tot seguit s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar amb tarja bancària.
 • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada, haurà d'aportar :
  1. Document d'autorització amb la signatura original de la persona interessada
  2. Fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada
  3. Sol·licitud d'expedició complimentada i amb signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures fotocopiades o escanejades).
 • El pagament de la taxa el podeu realitzar amb tarja bancària, des de qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb la UPC o bé des de l´e-Secretaria.
 • El SIAE Camins lliurarà a la persona interessada o autoritzada els resguards del Títol oficial i SET. Aquests resguards ténen la mateixa validesa que el Títol original a tota la CEE mentre aquest està en tràmit d'expedició. 
 • Per disposar d´un document de sol·licitud del títol que es pugui postil·lar, cal sol·licitar el Certificat de títol en tràmit per la e-Secretaria>Instàncies

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic excepte el mes d´agost.

Podeu consulteu l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE-Camins a l'apartat Tràmits acadèmics del web de l'Escola.

Models de sol·licituds:

Informació d'interès