Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació COVID19 - Tràmits Acadèmics

INFORMACIÓ  COVID19  -  TRÀMITS  ACADÈMICS  SIAE  CAMINS 

Seguint el protocol d'actuació de la UPC davant el Decret d'Estat d'Alarma de l'Estat espanyol, des de la Unitat de Gestió de Graus i Màsters intentarem donar resposta als vostres tràmits acadèmics en la mesura que sigui possible. Per aquest motiu us informem de les mesures que hem pres :

1. ATENCIÓ PRESENCIAL PER ALGUNS TRÀMITS AMB CITA PRÈVIA

2. INFORMACIÓ i CONSULTES : Contacteu amb nosaltres mitjançant els correus electrònics
    graus.camins@upc.edu / masters.camins@upc.edu

3. TRÀMITS ACADÈMICS : Sol·licitud per la  e-Secretaria > Instàncies

4. TÍTOLS : Presencialment amb cita prèvia
    Si heu d'acreditar la vostra condició de titulat/da davant 3rs, ens ho podeu fer saber per la e-Secretaria > Instàncies

5. CERTIFICACIONS : Sol·licitud per la  e-Secretaria > Certificats
     
> El Certificat Acadèmic Personal es tramita amb signatura digital un cop abonat l'import de les taxes
      > El Certificat de Finalització d'Estudis es tramita amb signatura digital
      > El Certificat ECTS es tramita amb còpia autèntica d'expedient en l'idioma sol·licitat.
      > Els Certificats NIE per a estrangers es tramiten amb signatura digital. Sol·licitud per la e-Secretaria > Instàncies
      > La resta de certificacions es tramiten normalment
      > Cap certificació sol·licitada es podrà validar per a poder postil·lar

      TOTES LES CERTIFICACIONS S'ENVIEN PER CORREU ELECTRÒNIC A L'ESTUDIANT
      > Si us plau, reviseu l'adreça de correu electrònic que teniu informada al compte d'estudiant UPC

6. PRÀCTIQUES :  NOU Resolució 870/2020 de 3 de juny 2020  Represa de la formació presencial a les pràctiques

    La UPC autoritza la represa de la formació presnecial en les pràctiques acadèmiques externes segons les condicions següents :
      > No es puguin desenvolupar de forma no presencial
      > L'empresa, domicili de l'estudiant i el Centre estiguin en Fase 2 de desconfinament, com a mínim
      > Acord entre estudiant, entitat col·laboradora i responsable acadèmic de l'Escola de Camins
      > Respecte a les directrius de mobilitat segons el Pla de transició cap a la nova normalitat
      > L'entitat col·laboradora certifiqui que compleix tota la normativa signant aquesta Declaració de compliment
      > No podran incorporar-se els estudiants que presentin simptomatologia de Covid-19 o hagin estat en contacte els darrers 14 dies

     A Universitat-Empresa, trobareu més informació. 
     Podeu contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic  practiques.camins@upc.edu

7. MOBILITAT : Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic  mobilitystudents_out.camins@upc.edu

8. ACCÉS / PREINSCRIPCIÓ MÀSTERS : Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic 
    admissions.masters.camins@upc.edu

 
9. ATENCIÓ TELEFÒNICA : Mentre es mantinguin les mesures d'excepcionalitat, no donarem aquest servei


Tota aquesta informació s'anirà actualitzant amb les novetats que es vagin rebent
INFORMACIÓ  COVID19  -  MODIFICACIÓ  DE TERMINIS EN ELS CALENDARIS ACADÈMICS I DE TRÀMITS  

La necessitat de facilitar l'activitat universitària causant els mínims perjudicis als/les estudiants en aquest Estat d'Alarma d'acord amb el principi de continuïtat de servei, fa necessari modificar alguns terminis dels calendaris :
 
 

 

TRÀMIT 

OBSERVACIONS

TERMINI

INICIAL

NOU

TERMINI

1

 

TFG/TFM SOL·LICITUD

MATRÍCULA Q2

Defensa convocatòria

Juliol 2020

31/03/2020          30 abril 2020      
2

 

SOL·LICITUD 

BAIXA ACADÈMICA

ASSIGNATURES Q2

Graus i MECCP

Matrícula anual          

31/03/2020 30 abril 2020
3

 

SOL·LICITUD 

RENÚNCIA

MATRÍCULA Q2

Màsters sense atribucions

Matrícula quadrimestral

31/03/2020 30 abril 2020
4

 

SOL·LICITUD

CONTINUÏTAT ESTUDIS

CURS 2019/20           

No aptes per normativa de

permanència de graus i màsters

26/07/2020

NOU 

S'ajorna un curs

el termini per assolir

el rendiment mínim

de 1r any i fase inicial

5

SOL·LICITUD

ADAPTACIÓ GEC 2020

 

Estudiants de GEC i GEOP 2010

Estudiants de BsDCE 2017 (GEC anglès)                        

 

6 al 10 juliol 2020 17 al 24 juliol 2020
6

 

CALENDARI

TRÀMITS TFE

CONVOCATÒRIA

JULIOL 2020

 

Canvis en:

>Data límit de lliurament de l'Informe 3a

>Dates de dipòsit, reserva de dia i hora

>Dates de les defenses

Consulteu

nou calendari

7

 

CALENDARI ACADÈMIC 2019/20

GRAUS I MÀSTERS

 

Graus :

canvis en les reavaluacions i defenses

TFG - convocatòria de Juliol

 

Màsters :

canvis en les dates de les defenses

TFM -convocatòria de Juliol

Consulteu

nou calendari graus
Consulteu

nou calendari màsters

8

 

DEFENSES TFE

CANVIS MODALITAT

PRESENCIAL / ONLINE

 

 

 

 

 

Addicional MAIG

> excepcionalment defensa online

 

Ordinària JULIOL                                          

> si s'ha aixecat el confinament presencialment 


> sol·licitud defensa excepcional online: 

 

  • Cal fer una sol·licitud motivada
  • Sol·licitud per la Secretaria>Instàncies
  • Data límit sol.licitud: abans del 9 de juny 2020

 

 

 

 

 

 

Sol·licitud defensa excepcional online 

convocatòria de JULIOL

 

 

Sol·licituds

fins al 9 juny 2020

9

AJORNAMENTS

DEFENSES TFE

NOVEMBRE 2020

 

Resolució Rector UPC

752/2020 de 7 de maig

Ajornament defensa TFE fins al 30/11/2020

Requisits :

 

  • Estudiants matrícula TFG/TFM Q2
  • Només TFE experimentals
  • No han pogut adaptar-se a la docència no presencial
  • Sol·licitud per la e-Secretaria>Instàncies
  • Sense cost addicional

 

 

NOU 

 

Sol·licituds

fins a l'1 de juny 2020 

 

 

 

Consulteu calendaris