Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari preinscripció màsters

Períodes per fer la sol·licitud d'accés a màster segons el quadrimestre d'inici dels estudis. Dins del període pot haver diverses seleccions amb dates límit per completar la sol·licitud i pagar la taxa.

 

Primer quadrimestre curs 2022-2023. Inici màster Setembre 2022

Períodes de preinscripció per iniciar els estudis en el primer quadrimestre del curs 2022-2023 (Setembre 2022):

 

Màster

Períodes de preinscripció
(*)

 

Data límit (**) pagament
taxa preinscripció 

 per entrar en cada període de selecció

Notificació resultat selecció/

Publicació resolució oficial

Enginyeria de Camins, Canals i Ports

22 març a 25 maig 2022


Selecció 1: 25/05/2022

30/06/2022

Enginyeria Ambiental

 


Ordinari per a tots els programes (obert sense interrupció)


12 gener a 04 Juliol 2022

 

 

 Extraordinari per a tots els programes

(si hi ha places lliures i per a persones que no necessiten el visat)


01 a 06 setembre 2022

 

 

 

 

 

 Selecció 1: 09/03/2022

Selecció 2: 06/04/2022

Selecció 3: 27/04/2022

Selecció 4: 18/05/2022

Selecció 5: 22/06/2022

Selecció 6: 04/07/2022 

 

Selecció 1: 06/09/2022Notificació resultat selecció (****)

Dintre dels 15 dies posteriors a

cada data  límit 


Publicació Resolució

 23/07/2022

 


 

 

 

 

 

 

 

 

14/09/2022

Enginyeria Estructural i de la Construcció
Mètodes Numèrics en Enginyeria

Enginyeria del Terreny i

doble titulació amb Enginyeria de Mines

Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i

doble titulació amb Intervenció Sostenible Medi Construït

MàsterPeríode de preinscripció (*)

Data límit (**) pagament

Taxa preinscripció

Notificació resultat selecció/

Publicació resolució oficial


Movilitat Urbana                                  


Ordinari

22 març a 4 de Juliol de 2022 Extraordinari

(si hi ha places lliures i per a persones

que no necessiten el visat)


01 a 06 setembre 2022


 Selecció 1: 27/04/2022

Selecció 2: 18/05/2022

Selecció 3: 22/06/2022

Selecció 4: 04/07/2022

 

 

 

 

 Selecció 1: 06/09/2022

Notificació resultat selecció (****)

Dintre dels 15 dies posteriors a

cada data  límit 


Publicació Resolució

23/07/2022

 

 

 

 

 

 

14/9/2022

 

Segon quadrimestre curs 2022-2023. Inici màster febrer 2023

Es pot sol·licitar l'accés al segon quadrimestre en els másters quadrimestrals: Enginyeria Ambiental; Enginyeria del Terreny; Doble titulació Enginyeria del Terreny i Enginyeria de Mines; Enginyeria Estructural i de la Construcció.

Període de preinscripció per iniciar els estudis en el segon quadrimestre del curs 2022-2023 (febrer 2023):

 

MàsterPeríode de preinscripció (*)

Data límit (**) pagament
taxa preinscripció 

 per entrar en cada període de selecció

Notificació resultat selecció/

Publicació resolució oficial
Enginyeria Ambiental

 

 18 octubre a 23 novembre 2022

 

 Selecció 1: 23/11/2022

 

 

Notificació resultat selecció (****)

Dintre dels 15 dies posteriors a

la data  límit 


Publicació Resolució 


21/01/2023

Enginyeria Estructural i de la Construcció

Enginyeria del Terreny i doble titulació

amb Enginyeria de Mines

 

(*) Fora d'aquests terminis no es pot presentar una sol·licitud d'accés al màster.

(**) Aquestes dates límit són l'inici de cada procés de selecció per part de la comissió acadèmica del màster.

(***) Consulta la resolució al web del màster (apartat Accés i admissió).

(****) Exemple. Sol·licituds completades del 12/01 al 09/03/2022: dintre dels 15 dies posteriors al dia 09/03/22, s'envia un correu electrònic per notificar el resultat de la selecció a la persona interessada (i així successivament).